Femte ungdomsringen

Vasa stad och Korsholms kommun utgör SÖU:s femte ungdomsring. I ringen finns 40 föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Christian Rönn som ordinarie styrelsemedlem och Fanny Lithén som suppleant.
 
Christian Rönn
Smedsby UF /
Korsholms Teater
050 380 3249
christian.ronn(at)gmail.com
 
Fanny Lithén
Wasa UF Skatila
fanny.lithen90(at)gmail.com
044 981 1900