Femte ungdomsringen

Vasa stad och Korsholms kommun utgör SÖU:s femte ungdomsring. I ringen finns 40 föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Fanny Lithén som ordinarie styrelsemedlem och Camilla Hästbacka som suppleant.
 
Fanny Lithén
Wasa UF Skatila
fanny.lithen90(at)gmail.com
041 369 2927
 
Camilla Hästbacka
Karperö UF
camilla.hastbacka(at)gmail.com
044 562 2419