Följande personer har tilldelats SÖU:s Silvermärke (instiftat 1995)

Thomas Kattil, Vörå, 1.4.1995
Tor-Leif Molander, Pedersöre,9.7.1995
Gun-Britt Höglund, Pedersöre, 9.7.1995
Gunni Nylund, Pedersöre, 9.7.1995
Arne Sirén, Övermark, 23.7.1995
Helge Hag, Övermark, 23.7.1995
Klas Bäck, Övermark, 23.7.1995
Jan-Ingmar Eriksson, Hellnäs, 1995
Inga-Britt Söderman, Närpes, 1999
Bo Kronqvist, Nykarleby, 1999
Boris Bränn, Nykarleby, 1999
Ragnar Ståhl, Maxmo, 1999
Alf Burman, Koskö, 2001
Jens Juthström, Molpe, 13.12.2002
Mats Brandt, Vasa, 22.11.2003
Hugo Aittamäki, Uttermossa, 20.10.2007

Bengt Burman, Koskö HF, 2015

Lisen Jåfs, Koskö HF, 2015

Stefan Krook, Molpe UF, 2015
Stefan Kronstrand, Molpe UF, 2015
Jonas Lindholm, Molpe UF, 2015
Daniel Forsman, Molpe UF, 2015
Dage Stenbäck, Molpe UF, 2015
Sören Storbäck, Pörtom UF, 2015
Stefan Ahlback, Pörtom UF, 2015

Bror-Erik Vestergård, Koskö HF, 2023

Inga-Lisa Holm, Koskö HF, 2023

Gun-Britt Burman, Koskö HF, 2023

Siv Mörk, Koskö HF, 2023

 

Följande personer har tilldelats SÖU:s Hedersmärke (instiftat 1956)

Joel Granvik, Gamlakarleby, 17.6.1956

J.W. Westerlund, Pedersöre, 17.6.1956

Herman Skutnabba, Jakobstad, 17.6.1956

Alfred Huldén, Nykarleby, 17.6.1956

Josef Herler, Nykarleby, 17.6.1956

Karl Dalkarl, Vörå, 17.6.1956

Ivar Wahlbeck, Kvevlax, 17.6.1956

Karl Ingo, Korsholm, 17.6.1956

O.E. Langh, Vasa, 17.6.1956

Edvin Sundqvist, Vasa, 17.6.1956

Rudolf Svahn, Vasa, 17.6.1956

Martin Ingo, Vasa, 17.6.1956

Verner Laxström, Vasa, 17.6.1956

E. A. Mitts, Sundom, 17.6.1956

John Linde, Yttermark, 17.6.1956

Albert Brommels, Närpes, 17.6.1956

Albin Uusitalo, Mörtmark, 17.6.1956

Hilma Träsk, Taklax, 1956

Edvin Hellsten, Karleby, 1957

Emil Kaustinen, Vasa, 1958

Erland Ingves, Lappfjärd, 1958

Hannes Hagström, Karleby, 1961

Mikael Stark, Harrström, 1961

Artur Hermans, Sideby, 1962

Hulda Blomberg, Lappfjärd, 1962

Frans Storkull, Dagsmark, 1962

Bertil Ahlskog, Nedervetil, 4.8.1963

Hugo Knifsund, Öja, 4.8.1963

Erik Hellsten, Karleby, 14.8.1963

Georg Klemets, Kållby, 4.8.1963

Ida Sund, Purmo, 4.8.1963

Gunnar Tallroth, Purmo, 4.8.1963

Olav Thors, Vasa, 4.8.1963

Erik Johan Lindvall, Pensala, 4.8.1963

Ragnar Dahlstedt, Forsby, 4.8.1963

Johannes Israels, Vörå, 4.8.1963

Oskar Brors, Vörå, 4.8.1963

Alexander Bergström, Vörå, 4.8.1963

Vilhelm Sandvik, Vassor, 4.8.1963

Teodor Kuni, Gerby, 4.8.1963

Alfred Smeds, Toby, 4.8.1963

Ester Herrgård, Malax, 4.8.1963

Harald Nyman, Malax, 4.8.1963

Torsten Lindgård, Vasabladet, 4.8.1963

Bertil Strandén, Solf, 4.8.1963

Otto Lillhannus, Gamla Vasa, 4.8.1963

Runar Långbacka, Närpes, 4.8.1963

Lennart Snickars, Närpes, 4.8.1963

Joel Söderqvist, Närpes, 4.8.1963

K.E. Mattfolk, Uttermossa, 4.8.1963

Franz Teir, Härkmeri, 4.8.1963

William, Hägg, Vasa, 4.8.1963

Hugo Brommels, Närpes, 4.8.1963

Axel Teir, Härkmeri, 1964

Erland Ingves, Lappfjärd, 1964

Lennart Fogde, Malax, 1964

Ragnar Finnäs, Esse, 1964

Birger Räbb, Karleby, 1965

Ellen Fogel, Nykarleby, 1965

Johannes Weegar, Vasa, 1965

Migga Storbjörk, Kronoby, 1966

Karl-Viktor Hintz, Tjöck, 1968

Sven Jungar, Jeppo, 1969

Valta Junger, Jeppo, 1970

Einar Storgård, Övermark, 1970

Gunnar Nygård, Övermark, 1970

Hans Lågland, Karleby, 1970

Yngve Junger, Kronoby, 1970

Marcus Westermark, Närpes, 1975

Viktor Liljeqvist, Malax, 1975

Elvi Knuts, Kristinestad, 1975

Jörgen Byholm, Härkmeri, 1975

Erik Nyström, Pedersöre, 1976

Henry Hällnäs, Pedersöre, 1976

Birger Lönnqvist, Pedersöre, 1976

Valdemar Hintz, Tjöck, 1977

Harald Wiik, Vasa, 26.3.1988

Astley Holmqvist, Karleby, 26.3.1988

Kurt Svenfors, Öja, 26.3.1988

Greta Storrank, Terjärv, 26.3.1988

Paul Backman, Jakobstad, 26.3.1988

Henry Hellnäs, Pedersöre, 26.3.1988

Karl Snellman, Jakobstad, 26.3.1988

Alf Snellman, Jakobstad, 26.3.1988

Sigfrid Häggblom, Oravais, 26.3.1988

Johan Fors, Jeppo, 26.3.1988

Allan Blom, Nykarleby, 26.3.1988

Gunnel Forsström, Vörå, 26.3.1988

Stig Svels, Vörå, 26.3.1988

Alef Lundberg, Oravais, 26.3.1988

Börje Backholm, Sundom, 26.3.1988

Jarl Celvin, Vasa, 26.3.1988

Tor-Göran Åsbacka, Vasa, 26.3.1988

Sven-Erik Glader, Karperö, 26.3.1988

Henrik Svarfvar, Tölby, 26.3.1988

Håkan Malm, Malax, 26.3.1988

Karl-Johan Sjöström, Malax, 26.3.1988

Lars Hyöty, Petalax, 26.3.1988

Trygve Erikson, Övermark, 26.3.1988

Börje Sidbäck, Närpes, 26.3.1988

Darling Nyman, Harrström, 26.3.1988

Kurt Lillandt, Pjelax, 26.3.1988

Hannes af Hällström, Lappfjärd, 26.3.1988

Gunbert Nyholm, Korsbäck, 26.3.1988

Einar Nyfors, Harrström, 1.7.1990

Hans Stenlund, Korsbäck, 1991

Gunne Lax, Koskö, 1994

Hans Ingvesgård, Lappfjärd, 1995

Birger Franzén, Övermark, 23.7.1995

Ingrid Liljedahl, Purmo, 28.9.1996

Olav Storgård, Sundsvall, 27.10.1996

Gustav Skuthälla, Närpes, 27.10.1996

Ingmar Anderssén, Pedersöre, 27.10.1996

Paul Lindell, Vasa, 27.10.1996

Kristina Holmqvist, Karleby, 27.10.1996

Fjalar Holmqvist, Karleby, 27.10.1996

Alf Burman, Koskö HF, 2015

Kjell Kankaanpää, Korsbäck UF, 19.11.2016