Repetitionskurs för ordningsvakter 22.5 vid Kvevlax UF

Behöver du snart förnya ditt ordningsvaktskort eller har det kanske redan gått ut? Kom med på vår repetitionskurs som krävs för att förnya kortet. 
 
Tid: Söndag 22.5 kl. 9-16, med lunch- och kaffepauser.
Föreläsare: Mikael Gebala
Plats: Kvevlax UF (Veikarsvägen 21, 66530 Korsholm)
Pris: 45 euro vid 7 deltagare, 32 euro vid 10 deltagare och priset sjunker ju fler som deltar.

Minst 7 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

 

Innehåll:
 • Ordningsvaktens uppgifter
 • Ordningsvaktens tjänstgöringsområde
 • Ordningsvaktens kännetecken
 • Beaktande av grundläggande rättigheter
 • Ordningsvaktens rättigheter och skyldigheter
 • Kontroll av personer och föremål + övning
 • Användning av maktmedel (teori)
 • Nödvärn
 • Allmän rätt att gripa
 • En ordningsvakts särskilda skyldigheter och straffrättsliga skydd
 • Alkohol
 • Fallstudie
 

Målgrupp

De som redan har gått grundutbildningen och vars kort snart måste förnyas eller redan gått ut. Repetitionskursen krävs för att kunna förnya ordningsvaktskortet. Kursbetyget är i kraft 6 månader med vars hjälp du kan ansöka om nytt kort från polisen.

OBS! Om grundkursen är gjord före 1.3.2007 och kortet blivit gammalt, måste man gå om grundkursen på 40 h för att få nytt kort. Om grundutbildningen är avlagd efter 1.3.2007 räcker det att gå repetitionskursen för att uppdatera kortet. Grundutbildningen för ordningsvakter föråldras inte om den har avlagts efter 1.3.2007, även om personen ännu inte har lämnat in sin första ansökan om att bli godkänd som ordningsvakt.

 

Anmälan är avslutad.

Anmälningen är bindande.

Har du frågor? Vänligen kontakta malin@sou.fi eller 040 143 1012.

 

Kursen ordnas i samarbete med SFV Bildning.

Påverka kursutbudet!

Har ni intresse eller behov av någon kurs som inte är aktuell just nu, vänligen kontakta malin(at)sou.fi. SÖU ordnar kurser enligt medlemmarnas behov med ett minimi deltagarantal på 7 personer.

 

Inspelade kurser

Nedan kan du ta del av flera inspelade kurser och föreläsningar som arrangerats av bl.a. SÖU, SFV och Pensionärsförbundet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspelade föreläsningar