Tidigare vinnare
1980 Björkö uf
1981 Purmo uf
1982 Kronoby uf & nf
1983 Övermalax uf
1984 Övermalax uf
1985 Uf Hoppet
1986 Iskmo-Jungsund uf
1987 Övermalax uf
1988 Soklot uf
1989 Nämpnäs uf
1990 Kållby uf
1991 Nykarleby uf
1992 Iskmo-Jungsund uf
1993 Närpes uf
1994 Iskmo-Jungsund uf
1995 Uf Hoppet
1996 Öja uf
1997 Öja uf
1998 Kovjoki uf
1999 Nykarleby uf
2000 Kovjoki uf
2001 Replot uf
2002 Markby uf
2003 Kvevlax uf 2
2004 Lappfors uf
2005 Nykarleby uf
2006 Övermalax uf
2007 Nämpnäs uf 1
2008 Kovjoki uf 1
2009 Markby uf
2010 Bertby uf
2011 Pensala uf
2012 Kållby uf 1
2013 Purmo uf
2014 Kvevlax uf 1
2015 Nämpnäs uf 1
2016 Nykarleby uf
2017 Kvevlax uf 1
2018 Petalax uf
2019 Iskmo-Jungsund 1
2020 Petalax Uf 2
2021 Turneringen ställdes in på grund av coronapandemin
2022 Petalax uf
2023 Kvevlax uf 1
2024 Iskmo-Jungsund 1