Frikort

SÖU:s personal, SÖU:s styrelse och Sidwills styrelse tilldelas varje år ett personligt frikort. Frikortet berättigar innehavaren till att besöka SÖU:s medlemsföreningars egna evenemang kostnadsfritt. Tanken med detta är att personalen och styrelsemedlemmarna ska kunna bekanta sig med medlemsföreningarna och deras verksamhet i så stor utsträckning som möjligt för att på bästa sätt kunna arbeta för och stödja medlemsföreningarna.

OBS! Frikorten trycks i intervaller, en del styrelsemedlemmar har därför inte aktuellt frikort. Vi ber er i föreningarna ha överseende med detta, vi ser uppvisande av giltigt id/körkort som gångbart så länge namnet finns på listan nedan.

 

Följande är berättigade till SÖU:s frikort 2024:

 


SÖU:s personal:


Jonas Rönnqvist
Malin Andtbacka
Jenny Nyman
Caroline Mård
Lilja Öhman


Sidwill:


Jens Juthström


SÖU:s styrelse:


Malin Haka
Niklas Kortell
Jenna Hägglund
Richard Nylund
Ida Lillqvist
Robin Nylund
Jessica Eklund
Markus Påhls
Tamara Gammelgård
Fanny Lithén
Camilla Hästbacka
Emil Stens
Elin Bjurs
Maria Österberg
Roberth Sjöström
Emilie Vironen
Jenny Ekman
Ida Björkman