Frikort

SÖU:s personal, SÖU:s styrelse och Sidwills styrelse tilldelas varje år ett personligt frikort. Frikortet berättigar innehavaren till att besöka SÖU:s medlemsföreningars egna evenemang kostnadsfritt. Tanken med detta är att personalen och styrelsemedlemmarna ska kunna bekanta sig med medlemsföreningarna och deras verksamhet i så stor utsträckning som möjligt för att på bästa sätt kunna arbeta för och stödja medlemsföreningarna.

Listan på innehavarna av 2021-års frikort finns till påseende nedan och kan även laddas ner HÄR. Vänligen notera att listan kan komma att ändras under året.