Teater och revy

Teater- och revyverksamheten är en av de största verksamhetsformerna bland SÖU:s medlemsföreningar. Varje år genomförs ett 20-tal uppsättningar av både revyföreningar och sommarteatrar.

Förbundet strävar efter att utveckla och stödja verksamhetsformen genom att t.ex. hjälpa till vid förverkligandet, marknadsföring, tillgänglighet samt spridning av amatörteaterkulturen. SÖU samarbetar med FSU inom olika teaterfrågor men söker även samarbete med andra regioner och parter.

Rekvisitabanken