Teater och revy

Teater- och revyverksamheten är en av de största verksamhetsformerna bland SÖU:s medlemsföreningar. Varje år genomförs ett 20-tal uppsättningar av både revyföreningar och sommarteatrar.

Förbundet strävar efter att utveckla och stödja verksamhetsformen genom att t.ex. hjälpa till vid förverkligandet, marknadsföring, tillgänglighet samt spridning av amatörteaterkulturen. SÖU samarbetar med FSU inom olika teaterfrågor men söker även samarbete med andra regioner och parter.

Rekvisitabanken

ATT SKRIVA FÖR SCENEN 
Med Ann-Luise Bertell
25-26 november


Välkommen till ett veckoslut där vi skriver! Ann-Luise Bertell berättar om sina erfarenheter av att skriva för scenen, både dramatiskt och revy. Och framförallt skriver vi själva och diskuterar med varandra. Revyskrivare kan under veckoslutet komma igång med skrivandet till årets revy.

På lördagen fokuserar vi på teknik och uppbyggandet av berättelser och på söndag ligger fokus på skrivövningar och diskussioner.

Deltagaravgiften är 35 euro och i den ingår lunch och kaffe båda dagarna.

Workshoppen hålls vid Vörå UF, Bergbyvägen 15. Kursen pågår klockan 10 till 16 den 25 till 26 november.

Har du endast möjlighet att delta ena dagen? Hör av dig till caroline@sou.fi!

Klicka här så kommer du till anmälningsformuläret.