Dans och musik

Året runt ordnar medlemsföreningarna olika dans- och musikevenemang som samlar människor i alla åldrar. SÖU:s medlemsföreningar upprätthåller en stor del av den regionala dansscenen.

SÖU stöder dansverksamheten för att trygga återväxten men även för att hjälpa nya aktörer. Förbundet ger stöd och hjälp till föreningar som visar intresse för dans- och musikverksamhet.