SÖU:s medlemmar

SÖU har i dagsläget 134 medlemsföreningar. Medlemsföreningarna består av ungdomsföreningar eller föreningar med verksamhet som i huvudsak riktar sig till barn och unga. Dessa föreningar erbjuder t.ex. teater, dans, rollspel och IT-verksamhet.

Våra medlemsföreningar har tillsammans ca 15 000 personmedlemmar. SÖU arbetar både för sina medlemsföreningar och deras personmedlemmar.

Geografiskt delas föreningarna in i åtta olika ringar. Varje ring har en representant med i SÖU:s styrelse. Ringindelningen används även som geografisk indelning för exempelvis tävlingsverksamhet. Den första ungdomsringen finns i Karleby och därefter kommer ringarna i fallande ordning söderut. Åttonde ringen är således Kristinestadsområdet.