Åttonde ungdomsringen

Kristinestadsområdet utgör SÖU:s åttonde ungdomsring. I ringen finns 13 föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Thomas Knipström som ordinarie styrelsemedlem och Emilie Vironen som suppleant.

Thomas Knipström
Korsbäck UF
044 200 8088 thomas.knipstrom(at)gmail.com

Emilie Vironen                            Härkmeri UF
040 582 0344
emilie.vironen(at)gmail.com