Åttonde ungdomsringen
 

Kristinestadsområdet utgör SÖU:s åttonde ungdomsring. I ringen finns elva föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Ida-Helena Patoranta som ordinarie styrelsemedlem och Sofie Lundell som suppleant.
 

Ida-Helena Patoranta
Brahegården
050 573 3963
ida.patoranta(at)hotmail.com

Sofie Lundell
Dagsmark Uf
040 097 8081
sofielundell(at)hotmail.com