SÖU arbetar för kulturen

Kulturen hör till SÖU:s ordinarie verksamhet och handlar i första hand om teater och musik. För att stödja kulturverksamheten driver SÖU olika projekt och ordnar evenemang såsom Orkesterparaden, SÖU-Rock och Revykavalkaden.

SÖU har också representanter i FSU:s teater- och kulturutskott och fungerar som intressebevakare för kulturverksamheten i Svenskfinland.

Teater och revy

Dans och musik

Biograf

Rekvisitabanken

Ansvarsperson: Caroline Mård