Fjärde ungdomsringen
 

Vörå kommun utgör SÖU:s fjärde ungdomsring. I ringen finns elva föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Ulrika Forss som ordinare styrelsemedlem och Markus Påhls som suppleant.
 

Ulrika Staffans
Kimo Uf
050 532 1439

forss.ulrika(at)gmail.com

Markus Påhls
Vörå Uf
050 407 6569
markus.pahls(at)gmail.com