Fjärde ungdomsringen

Vörå kommun utgör SÖU:s fjärde ungdomsring. I ringen finns tolv föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Markus Påhls som ordinare styrelsemedlem och  Tamara Gammelgård som suppleant.
 

Markus Påhls
Vörå UF
050 407 6569
markus.pahls(at)gmail.com

Tamara Gammelgård
Kimo UF
050 576 6538
tamara.gammelgard(at)outlook.com