Tillbaka

Komossa Ungdomsförening rf

Bild: Komossa Ungdomsförening rf
Besöksadress Komossavägen 248
66820 Komossa
E-post komossauf( at )gmail.com
Huvudsaklig verksamhet Barnverksamhet, Byaverksamhet, Ungdomsverksamhet
Tillhörighet Svenska Österbottens Ungdomsförbund
4:e ring

Kontaktperson

Namn Gabriel Ståhlberg
Adress Bruksgatan 391
66820 Komossa
Telefon 0505010498
E-post gabriel.stahlberg( at )live.com