Sjätte ungdomsringen

Malax och Korsnäs kommun utgör SÖU:s sjätte ungdomsring. I ringen finns 16 föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Emil Stens som ordinarie styrelsemedlem och Elin Bjurs som suppleant.

Emil Stens
Övermalax UF
050 496 7662  emil.stens95(at)gmail.com
 
Elin Bjurs
Petalax UF                                                050 911 9060

elinbjurs(at)hotmail.com