Vision och mission

 

Vision:

SÖU är svenska Österbottens ungdomsrörelses centralorganisation som stödjer, bevakar, synliggör, och utvecklar medlemsföreningarnas verksamhet genom kontinuerlig samverkan med föreningarna, föreningarnas målgrupp, beslutsfattare och övriga intressenter för att skapa en meningsfull fritid för unga.

 

Mission:

SÖU är de österbottniska ungdomsföreningarnas språkrör, ett forum för samverkan, rådgivare och bollplank, lobbare och utvecklare, rum för det svenska språket, ungdomsfostrare och kulturspridare.