Personalen

Kontaktuppgifter

040 197 5577
josip(at)sou.fi

Verksamhetsledare

IT-ansvarig

Kontaktuppgifter

040 198 9510
jenny(at)sou.fi

Ekonomiansvarig

Kontaktuppgifter
Områdesansvarig (tjänstledig)
 
Kontaktuppgifter
040 143 1012

malin(at)sou.fi

tf. Områdesansvarig

 

Kontaktuppgifter

040 198 9010
caroline(at)sou.fi

ÖP
Kulturombud

 
Kontaktuppgifter
040 180 5036
nora(at)sou.fi
 
Projektledare
Bygdegården
Kontaktuppgifter
046 620 1700

anders(at)sou.fi

Kontaktperson för biografen