Unga ledare

Projektet Unga ledare utbildar ungdomar i ledarskap och kopplar dem till barnverksamheten i föreningarna. Fokus ligger på både ledarnas och barnens trygghet och innehållet i verksamheten. Det ettåriga projektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

 

 

Projektledare
Malin Andtbacka
malin@sou.fi
tel. 040 143 1012

 

Barnledarkurser för unga

Många föreningar vill ordna barnverksamhet men saknar ofta ledare. Därför ordnar SÖU:s projekt Unga ledare avgiftsfria kurser för ungdomar i åldern 13–18 år som vill leda barnverksamhet. Kurserna hålls i Pedersöre, Korsholm och Närpes i oktober och november.

Kursen genomförs under en och en halv dag på sammanlagt 10 timmar där praktiska övningar blandas med lite teori och diskussion. Lärare för kursen är Carina Nordman-Byskata som jobbar med barnledarutbildningen vid Optima i Jakobstad.

Programmet innehåller bland annat ämnen som planering, pedagogiska metoder, kommunikation, ledaregenskaper och att hitta den egna ledarstilen. Dessutom behandlas hur man leder i praktiken och säkerhet vid barnverksamhet.

Barnledarkursen hålls under en fredag kväll kl. 17–20 och lördag kl. 9–16 vid följande föreningar:

  • Pedersöre UF, Loffens i Bennäs den 27–28 oktober
  • UF Havsbandet i Södra Vallgrund den 10–11 november
  • Pörtom UF den 24–25 november

Kvällsmål, lunch och mellanmål ingår i kursen. 

Läs mer om kurserna och anmäl dig här.

 
 

Unga i fokus

SÖU är ett ungdomsförbund. Ungdomarna utgör medlemsföreningarnas primära målgrupp och de betonas även som ungdomsrörelsens huvudmålgrupp. Genom att höra unga, ge unga synlighet och skapa åtgärder som riktar sig till unga förankrar SÖU målgruppens intressen i föreningsaktiviteter.

Till SÖU:s huvuduppgift hör att driva ungdomsfrågor både lokalt, regional, nationellt och internationellt och förbundet verkar för att bidra till en meningsfull fritid för unga.

Ungefär hälften av SÖU:s medlemsföreningar har någon form av barnverksamhet. Många föreningar ordnar också ungdomsverksamhet som öppet hus i lokalen, konserter och ungdomsdanser. SÖU stöder föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet genom olika kurser och projekt. Under 2022 leder SÖU två projekt med fokus på barn och unga, Unga ledare och Unga har ordet.