Unga i fokus

SÖU är ett ungdomsförbund. Ungdomarna utgör medlemsföreningarnas primära målgrupp och de betonas även som ungdomsrörelsens huvudmålgrupp. Genom att höra unga, ge unga synlighet och skapa åtgärder som riktar sig till unga förankrar SÖU målgruppens intressen i föreningsaktiviteter.

Till SÖU:s huvuduppgift hör att driva ungdomsfrågor både lokalt, regional, nationellt och internationellt och förbundet verkar för att bidra till en meningsfull fritid för unga.

Ungefär hälften av SÖU:s medlemsföreningar har någon form av barnverksamhet. Många föreningar ordnar också ungdomsverksamhet som öppet hus i lokalen, konserter och ungdomsdanser. SÖU stöder föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet genom olika kurser och projekt.