Första ungdomsringen

Karleby stad och Kronoby kommun utgör SÖU:s första ungdomsring. I ringen finns tolv föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Maria Tokou som ordinarie styrelsemedlem och Jenna Hägglund som suppleant. 
 
Maria Tokou
Kronoby UF & NF

040 031 2209

miatokou(at)hotmail.com

Jenna Hägglund

Karleby UF
050 346 2602

jenna.hagglund(at)gmail.com