Första ungdomsringen

Karleby stad och Kronoby kommun utgör SÖU:s första ungdomsring. I ringen finns elva föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Maria Tokou som ordinarie styrelsemedlem och Ilja Holmqvist som suppleant. 
 
Maria Tokou
Kronoby UF & NF

040 031 2209

miatokou(at)hotmail.com

Ilja Holmqvist

Karleby UF
040 125 1810
ilja.holmqvist(at)gmail.com