Styrelsen

Lenita Hjortman
Uppgifter
Ordförande
 
lenita.hjortman(at)
hotmail.com

050 310 6864

Anna Huldén
Uppgifter
Första ringen
 
anki-92(at)hotmail.com
040 754 4031
Niklas Kortell
Uppgifter
Första ringen (suppleant)
 
niklas.kortell(at)hotmail.com
040 0793633
Jessica Påvall
Uppgifter
Andra ringen
 
jesc_pavall(at)
hotmail.com
0407267897
Richard Nylund
Uppgifter
Andra ringen (suppleant)
 
richard.nylund(at)
hotmail.com
0503646097
Jonas Nyman
Uppgifter
Tredje ringen
 
jonasnyman88(at)gmail.com

050 331 1839

Victoria Lassander-Sandin
Uppgifter
Tredje ringen (suppleant)
050 468 2361
victoria.lassandin(at)
gmail.com
Ulrika Staffans
Uppgifter
Fjärde ringen
 
forss.ulrika(at)gmail.com
050 532 1439
Markus Påhls
Uppgifter
Fjärde ringen (suppleant)
 
markus.pahls(at)gmail.com
050 407 6569
Nicklas Nygård
Uppgifter
Femte ringen
 
nicklas.nygard(at)gmail.com
050 525 9799
Christian Rönn
Uppgifter
Femte ringen (suppleant)
 
christian.ronn(at)gmail.com
050 380 3249
Alexandra Nyroos
Uppgifter
Sjätte ringen
 
alexandramichelles(at)
hotmail.com
050 431 0197
Josefine Silfver
Uppgifter
Sjätte ringen (suppleant)
 
josefine.silfver(at)hotmail.com
050 359 4870
Malin Haka
Uppgifter
Sjunde ringen
 
malinhaka(at)hotmail.com
050 342 1909
Emelie Sved
Uppgifter
Sjunde ringen (suppleant)
 
emelie_sved(at)hotmail.com
050 522 3744
Ida-Helena Patoranta
Uppgifter
Åttonde ringen
 
ida.patoranta(at)
hotmail.com
050 573 3963
Sofie Lundell
Uppgifter
Åttonde ringen (suppleant)
 
sofielundell(at)hotmail.com
040 097 8081
Malin Nyström
Uppgifter

Skolungdomens representant 

malin.nystrom(at)netikka.fi
050 522 5438
 
Jenny Backström
Uppgifter

Skolungdomens representant (suppleant)

jenny.backstrom(at)netikka.fi