Tillbaka

Norra Vallgrund by Ungdomsförening rf

Bild: Norra Vallgrund by Ungdomsförening rf
Besöksadress Hamnvägen 4
65920 Norra Vallgrund
Telefon 0451103605
Hemsida norravallgrunduf.sou.fi/start/
Huvudsaklig verksamhet Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Marknader & loppis, Matlagning, Motion & idrott, Musik, Tävlingsverksamhet, Ungdomsverksamhet
Tillhörighet Svenska Österbottens Ungdomsförbund
5:e ring
Övrig verksamhet Öppet Hus, Rinkbandy

Kontaktperson

Namn William Snickars
Adress nygränd 6
65920 NORRA VALLGRUND
Telefon 0451103605
E-post william.snickars( at )gmail.com