Enkät om driftskostnader

26.09.2022 kl. 11:25
I våras lanserade SÖU en enkät om föreningshusens driftskostnader. En enkät som är extra aktuell med dagens energipriser.

Föreningarna ombeds redogöra för sina uppvärmnings- och elkostnader, samt fylla i sina kostnader för försäkringar, vatten och el. Dessutom samlar vi in uppgifter om föreningshusens användningsgrad och renoveringsbehov. Informationen samlas in för att kunna jämföra uppgifterna mellan föreningshusen och använda den för lobbyarbete och diskussion med finansiärer och myndigheter.

Alla SÖU:s medlemsföreningar som inte redan har svarat på enkäten uppmanas göra det så snart som möjligt. Varje svar är viktigt! Enkäten hittas här.

 

Energirådgivning

Thermopolis erbjuder enerigirådgivning för kommuner, konsumenter och små- och medlestora företag i Österbotten. Läs också energirådgivaren Lea Hämäläinens tips för effektiv energianvändning i senaste ÖP.

Mer info om hur man kan förbättra energianvändningen i föreningshuset hittas via länkarna nedan.

 

SÖU

Föreningspost 11.10.2023

Läs senaste nytt här!
11.10.2023 kl. 15:10

Pidroturneringen inleds

Nu är det dags att anmäla sig till ringkvalen i SÖU:s pidroturnering.
13.09.2023 kl. 15:52

Kurser för första hjälpen, hygienpass och serveringspass

Under hösten ordnar Edunova, Optima, arbetar-, vuxen- och medborgarinstituten i Österbotten många kurser som föreningsaktiva kan ha nytta av. Också kurser i föreningskunskap och sociala medier för föreningar ordnas.
12.09.2023 kl. 11:24

Föreningspost 12.9.2023

Läs senaste nytt här!
12.09.2023 kl. 11:20

Barnledarkurser för unga

I höst kommer SÖU:s projekt Unga ledare utbilda ungdomar till ledare för barnverksamhet i föreningar. Kurserna hålls i Pedersöre, Korsholm och Närpes i oktober och november.
11.09.2023 kl. 09:34