Enkät om driftskostnader

26.09.2022 kl. 11:25
I våras lanserade SÖU en enkät om föreningshusens driftskostnader. En enkät som är extra aktuell med dagens energipriser.

Föreningarna ombeds redogöra för sina uppvärmnings- och elkostnader, samt fylla i sina kostnader för försäkringar, vatten och el. Dessutom samlar vi in uppgifter om föreningshusens användningsgrad och renoveringsbehov. Informationen samlas in för att kunna jämföra uppgifterna mellan föreningshusen och använda den för lobbyarbete och diskussion med finansiärer och myndigheter.

Alla SÖU:s medlemsföreningar som inte redan har svarat på enkäten uppmanas göra det så snart som möjligt. Varje svar är viktigt! Enkäten hittas här.

SÖU