Föreningspost 15.11.2023

15.11.2023 kl. 15:37
Läs senaste nytt här!

 

Hej! November är redan halvvägs och det är en viktig månad i föreningsvärlden. Det är inte bara ansökningstid för Svenska kulturfondens allmänna bidrag utan också dags för höstmöte i många föreningar. Även SÖU hade höstmöte förra veckan och då godkändes plan och budget för nästa verksamhetsår. Läs mer om verksamhetsplanen och vem som valdes till styrelsen på vår hemsida.


Svenska kulturfondens allmänna ansökan
I november är det ansökningstid för Svenska kulturfondens allmänna ansökan. Då kan föreningar ansöka om både verksamhetsbidrag och projektbidrag för år 2024. Kulturfonden har samlat information och tips för ansökningsprocessen på den här sidan. Där kan man också boka tid hos en ombudsman. Läs instruktionerna noga, även om ni har ansökt många gånger tidigare, eftersom en del frågor är nya för i år.


Barnledarkurs för unga vid Pörtom UF
Känner du en ungdom som vill lära sig leda barnverksamhet? Den 24–25 november ordnar SÖU:s projekt Unga ledare en avgiftsfri kurs för ungdomar i åldern 13–18 år vid Pörtom UF. Kursen hålls fredag kväll kl. 17–20 och lördag kl. 9–16 med praktiska övningar, lite teori och diskussion. Programmet innehåller bland annat ämnen som planering, pedagogiska metoder, kommunikation, ledaregenskaper och säkerhet vid barnverksamhet. Kvällsmål, lunch och mellanmål ingår i kursen. Sista anmälningsdag är söndag 19.11 på vår hemsida.


Nyutbildade barnledare söker jobb i föreningar
I höst har SÖU utbildat ungdomar till ledare för barnverksamhet i Pedersöre, Korsholm, och snart även i Närpes. Nu söker ledarna jobb i föreningar som vill ordna barnverksamhet med hjälp av dem. Vill ni anlita en nyutbildad ledare? Ta kontakt med malin@sou.fi för att få kontaktuppgifter till en ledare nära er!

 

Vilka energilösningar passar ert hus?
Många föreningar funderar på hållbara energilösningar för föreningshuset, men hur ska man göra om man inte själv har den tekniska kompetensen för att avgöra vilken lösning som passar bäst? SÖU är samarbetspartner för ett europeiskt energiprojekt som undersöker just detta. Ett av målen för projektet är att skapa ett online-verktyg för att ta reda på vilka energikombinationer som lämpar sig bäst för det egna huset. Måndagen den 27 november kl. 18–19.30 presenteras verktyget under ett online-test via Zoom. Deltagarna guidas genom testet och då man anmäler sig till tillfället får man info om vilka bakgrundsuppgifter som behövs för testet. Anmäl ditt deltagande till alvbyarna@gmail.com senast 24.11 kl. 16.

 

Spelkort till jul
SÖU:s resultatblock och spelkort är omtyckta julklappar. I de 50-sidor tjocka blocken kan man bokföra sina pidroresultat och på baksidan av blocket finns spelreglerna. Blocken kostar 3 euro styck och spelkorten 5 euro, postkostnad tillkommer. För att du ska hinna få leveransen innan jul behöver vi din beställning senast tisdagen den 12 december. Skicka in din beställning här.
 

Julglögg på SÖU:s kansli 19.12
Välkommen på julglögg till SÖU:s kansli i Vasa (Handelsesplanaden 10 D, andra våningen, ingång från gården) tisdagen den 19 december mellan kl. 14–18. Kom in på glögg och träffa SÖU:s personal och våra kontorskollegor från Finlands svenska hembygdsförbund, Understödsföreningen för Svenskspråkig Missbrukarvård, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland och Finlands svenska 4H. 

 


Öppna Julbyar 2023
Ordnar er förening ett julevenemang som marknad eller konsert i november eller december? Då ska ni anmäla ert evenemang till Öppna Julbyar senast den 20.11. Öppna Julbyar ordnas av Finlands Byar i samarbete med regionala föreningar. Målet är att ge byarna marknadsföringshjälp och synlighet på en gemensam karta. Byarna kommer att ha tillgång till logotypen för Öppna Julbyar, som fritt kan användas i marknadsföringen av det egna byaevenemanget.

Anmäl ert byaevenemang till Öppna Julbyar senast 20.11 här.


Puffa för julens evenemang
Nästa nummer av ÖP delas ut till 40.000 hushåll den 9 december. Då är det perfekt tillfälle att få gratis marknadsföring för julens och vinterns föreningsevenemang. Skicka era puffar om föreningsevenemang till malin@sou.fi senast 3.12 för att få med det i tidningen.


Julhälsning i ÖP
SÖU:s föreningar har som vanligt möjlighet att skicka julhälsningar i ÖP. Det är Jonny Åstrand på CJ Center som säljer annonserna och han strävar efter att ringa alla föreningar inom november. Det är också möjligt att själv ta kontakt och boka annonsen. Ring eller sms:a Jonny på telefonnummer 0500924528 senast torsdagen den 30 november. Julhälsningen kostar 50 euro + moms.
 

Behöver ni hjälp med bidragsansökningar, uppdatering av hemsidan, tillståndsansökan eller något annat föreningsrelaterat? Tveka inte att ta kontakt.

Hälsningar,
SÖU:s personal

 

SÖU

Uppdatera föreningens kontaktuppgifter

Sommaren är här och med den många evenemang vid föreningshusen, då är det viktigt att kontaktuppgifterna till föreningen stämmer.
18.06.2024 kl. 10:11

Vikariat som verksamhetsledare

SÖU:s styrelse lediganslår ett vikariat som verksamhetsledare med möjlighet till fast anställning.
14.06.2024 kl. 23:00

Verksamhetsledaren byter organisation

Styrelsen för Svenska lantbrukssällskapens förbund har anställt Jonas ”Josip” Rönnqvist som ny verksamhetsledare till Finlands svenska 4H. Rönnqvist har en lång erfarenhet av tredje sektorn, av barn- och ungdomsverksamhet, likaså ett brett kontaktnät inom den finlandssvenska föreningsvärlden. Rönnqvist inleder sitt arbete på Fs4H den 1 september 2024. Rönnqvist lämnar posten som verksamhetsledare för SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund).
13.06.2024 kl. 12:00

Projektledare sökes

Vill du jobba med barn och unga? Projektete "Över tröskeln" söker en projektledare.
07.06.2024 kl. 10:29

Föreningsposten 7.5.2024

Läs senaste nytt här!
07.05.2024 kl. 14:21