Kallelse till vårmöte

28.03.2023 kl. 13:59
SÖU:s medlemsföreningar kallas till förbundets vårmöte tisdagen den 25 april klockan 18.

Vårmötet är öppet för alla SÖU:s medlemsföreningar, deras medlemmar och andra intresserade. Mötet hålls elektroniskt på Zoom. Efter vårmötet informerar Sonja Ollas-Airinen från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne om möjligheten att söka bidrag för barn- och ungdomsverksamhet.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, som årsberättelse och bokslut. I samband med mötet presenteras även aktuell verksamhet.

Eventuella motioner ska inlämnas till SÖU:s kansli eller per e-post till jenny@sou.fi senast 15 dagar innan mötet.

Anmäl dig till mötet senast 24.4 via detta formulär.

Länk till mötet och instruktioner skickas per epost till alla anmälda.


Nedan finns handlingarna till mötet

Årsberättelse och bokslut (pdf)

Föredragningslista och kallelse (pdf)

SÖU

Intressekoll för repetition av maktmedelsövningar

Den senaste tiden har vi fått flera förfrågningar om en repetition av maktmedelsövningar för ordningsvakter, utöver de officiella grund- och repetitionsutbildningarna. Nu undersöker vi intresset för en sådan kurs inför sommaren.
21.03.2023 kl. 11:50

Föreningspost 6.3.2023

Läs senaste nytt här!
06.03.2023 kl. 12:58

Lär dig skriva föreningens historik

Många föreningar står inför ett jubileum eller funderar av andra orsaker på att dokumentera sin historia. Men hur ska man göra om man vill skriva föreningens historik och vad behöver man tänka på?
24.02.2023 kl. 09:54

Vårens föreningsträffar

Äntligen är det dags för fysiska föreningsträffar igen efter en lång tid med digitala mötet och träffar. Under våren besöker SÖU fem ringar och bjuder in medlemmarna till föreningsträff.
24.02.2023 kl. 09:50