Regionförvaltningsverket upphäver begränsningen av sammankomster

07.02.2022 kl. 15:49
Regionförvaltningsverket upphäver begränsningen av sammankomster i Vasa sjukvårdsdistrikt, men hälsosäkerheten ska fortfarande tryggas i utrymmen för kunder och allmänhet till och med den 28 februari .

Regionförvaltningsverket upphäver sammankomstbegränsningarna som införts med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Enligt sjukvårdsdistriktets sakkunnigbedömning uppfylls inte längre lagens kriterier för begränsningar av sammankomster. Beslutet om användning av olika utrymmen för kunder och allmänhet på ett hälsosäkert sätt är i kraft till och med den 28 februari 2022.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har idag den 7 februari 2022 fattat ett beslut som upphäver det restriktionsbeslut som meddelades den 28 januari 2022 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och som gällde offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Regionförvaltningsverket upphäver beslutet eftersom Vasa sjukvårdsdistrikt i sin sakkunnigbedömning har konstaterat att smittskyddslagens kriterier för restriktionen för närvarande inte uppfylls. Beslutet om upphävande träder i kraft omedelbart.

Restriktionen om hälsosäker användning av utrymmen fortsätter att gälla

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt gäller till och med den 28 februari 2022 ett beslut baserat på 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar om hälsosäker användning av olika utrymmen för kunder och allmänheten (exempelvis affärer, idrottsutrymmen, bibliotek, muséer och teatrar). Enligt beslutet måste användningen av utrymmena ordnas på så sätt att det är möjligt att förebygga den smittrisk som orsakas av närkontakt mellan deltagare och sällskap.

Aktören kan fullgöra sin skyldighet på ett sätt som beaktar verksamhetens särdrag. Risken kan minskas genom att exempelvis förutsätta att munskydd används, genom att effektivisera ventilationen, begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar eller placera kundplatserna mer utspritt.

Läs Regionförvaltningsverkets pressmeddelande här.

Regionförvaltningaverket