Bidrag för utvecklingsarbete i hembygden

02.08.2021 kl. 11:06
Finlands hembygdsförbund lediganslår nu ett bidrag för hembygden som kan sökas under augusti månad. Bidraget är avsett för nytt kreativt och aktivitetsutvecklande hembygdsarbete.

Projektet kan vara lokalt eller regionalt. Den sökande måste vara en registrerad förening. Bidragen varierar från 500 till 3000 €. År 2021 kommer bidrag på cirka 15 000 euro att delas ut.

Bidrag beviljas för att utveckla och sprida

  • nya modeller för hembygdsarbete
  • hembygdsarbete för hållbar utveckling
  • hembygdsarbete som stödjer barn och ungas lokala aktiviteter
  • hembygdsarbete som främjar interaktivt lokalt arbete
  • hembygdsarbete som tar hänsyn till befolkningens jämlikhet och kulturella mångfald

Samt regionala utbildnings- eller utvecklingsevenemang eller kommunikationskampanjer om ovanstående teman.

Projektet ska ha ett större genomslag än det egna samhället

Vid valet av bidragsmottagare prioriteras driftmodeller som kan antas av andra föreningar och samhällen. Vid valet av platser som ska stödjas kommer vikt att läggas vid projekt som har en positiv inverkan på lokalt arbete utanför den sökande föreningen. Hembygdsförbundets styrelse kommer att besluta om mottagarna av bidragen i slutet av oktober. Besluten kommer att publiceras i november, varefter finansiering kommer att vara tillgänglig för den sökande. Användningstiden är fram till slutet av följande kalenderår. Bidrag kommer inte att beviljas för kärnverksamhet eller årliga evenemang i den sökande föreningen. Bidrag kan beviljas för att medfinansiera ett större projekt. Bidraget kan endast täcka de faktiska kostnader som genereras. Stödberättigade kostnader inkluderar materialkostnader, provision, löner och inköpstjänster. Den sökande måste vara en registrerad förening med minst ett rapporterat verksamhetsår med verksamhetsberättelse och bokslut. Bidragets webbplats finns på www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle-apurahat

Ansökan

Bidraget söks genom den elektroniska blanketten som hittas här: www.bit.ly/Kotiseudulle.  Ansökningsblanketten stänger tisdagen den 31 augusti klockan 16.00. Ansökningar kan inte slutföras efter ansökningstidens slut. Här finns anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten. Frågor besvaras under ansökningsperioden via e-post toimisto@kotiseutuliitto.fi vardagar kl. 9–15. Ansök i god tid! Alla frågor hinner inte besvaras under de sista dagarna och det är också bra att vara förberedd på tekniska problem.

 

SÖU