Föreningspost 12.5.2021

12.05.2021 kl. 15:21
Läs senaste föreningsposten här!
Hej! Sommarvärmen är här, åtminstone tillfälligt, och många föreningar passar på att ordna talko. Till hösten hoppas vi kunna samlas till den stora talkodagen igen, men före det har vi mycket roligt att erbjuda. Barnprojektet ordnar två nya kurser (de första fysiska träffarna med SÖU på över ett och ett halvt år!) och det hålls även ett seminarium om renovering av föreningshus. Läs mer om detta och mycket mer i månadens föreningspost. 

Seminarium om renovering av föreningshus 20.5

FSU arrangerar ett digitalt seminarium om föreningshusärenden torsdagen den 20 maj kl. 13. Under seminariet presenteras möjligheter att ansöka om renoveringsbidrag från Finlands Hembygdsförbund och Svenska kulturfonden. Dessutom får de medverkande höra om två föreningars pågående renoveringsprojekt. Seminariet arrangeras på distans och intresserade deltagare anmäler sig senast 17.5 till fsu@fsu.fi. Därefter skickas möteslänken till de anmälda.

Ordna läger för barn och unga 1.6
Vill ni ordna lägerverksamhet för barn och unga i föreningen? Tisdagen den 1 juni kl. 18–20 ordnar SÖU i samarbete med Finlands svenska 4H en kostnadsfri kurs om lägerverksamhet vid Kållby samlingshus i Pedersöre. Vi går igenom allt man behöver tänka på både då man planerar och genomför lägerverksamhet. Vi berör frågor som till exempel marknadsföring, säkerhet, lägerprogram, barngruppen och bespisning. Det finns tillfälle för diskussion och frågor, och du får också konkreta exempel på hur 4H har genomfört läger. Kursen leds av Jessica Roos som är verksamhetsledare för Larsmo-Pedersöre 4H. Anmäl dig till kursen senast en dag före på vår hemsida.

Introduktion till utomhuspedagogik 15.6
Vill ni testa utomhuspedagogik i föreningen? Tisdagen den 15 juni kl. 18–20 ordnar SÖU i samarbete med Kvarkens naturskola en kostnadsfri kurs i utomhuspedagogik vid Öjberget i Sundom. Att undersöka, uppleva och upptäcka är tre viktiga ledord då Kvarkens naturskola erbjuder utomhuspedagogik för grupper. Genom att undersöka, uppleva och upptäcka skapar vi förståelse och empati för varandra och vår närmiljö. Kvarkens naturskola erbjuder alla intresserade tips på vad man bör tänka på inför en utedag med barn och unga. Vi testar på övningar som lämpar sig för olika målgrupper, även i syftet att stärka teamkänslan bland vuxna. Reflektion och diskussion är givna inslag under kvällens gång. Kursen leds av Oliver Sjölund från Kvarkens naturskola. Anmäl dig till kursen senast en dag före på vår hemsida.

Lättnader i begränsningarna av sammankomster 
Trots flera lindringar begränsas sammankomster fortsättningsvis. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningarna av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i sitt område under tiden 12.5–1.6.2021. Inom kommunerna i Mellersta Finlands, Vasa och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas deltagarantalet till 50 personer, men i dessa områden kan man emellertid från och med den 12 maj ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer under förutsättningen att alla som deltar i verksamheten i realiteten kan undvika närkontakt med varandra genom att följa UKM:s och THL:s anvisning. Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget. Läs mer om restriktionerna på Regionförvaltningsverkets hemsida.

Förlängning av undantagslagen för föreningsmöten
Lagen ger bland annat styrelsen möjlighet att tillåta deltagande i möten på distans även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt föreningens stadgar och föreningen inte har godkänt en omröstnings- och valordning. Lagen trädde i kraft den 8 maj 2021 och gäller till och med den 30 juni 2022. Läs alla punkter på vår hemsida.

Förening Non-stop 5–6 november 2021
Finlandssvensk Festivalförening r.f. planerar projektkonceptet Förening Non-stop som är en inspirationssatsning som ska hjälpa föreningslivet att få en bra nystart på sin verksamhet efter coronaepidemin. Projektet ordnas digitalt 5–6 november för Svenskfinlands alla föreningar. I programmet ingår olika seminarier, utbildningar och workshops. Det ges också möjlighet för de lokala föreningarna att visa upp sin verksamhet. Projektet söker nu efter intressanta idéer på program från Svenskfinlands föreningar. Hur har er förening klarat av coronaepidemin? Vilka nya projekt har vuxit fram under coronaepidemin? Vilka nya projekt startas när samhället öppnar upp för föreningslivet? Har ni förslag på workshopar? Skicka era idéer till projektkoordinator Robin Sundberg på robin@fsu.fi eller ring på tel. 050 584 9883.

Enkät om digitala kulturtjänster
Arbetar ni med kultur i föreningen? Känner ni att det vore bra med mer kunskap och insikter i digitala kulturtjänster? Svara då på KulturÖsterbottens enkät! Projektet Kulturresiliens stöder kulturarbetare och föreningar att hitta nya metoder för att producera, marknadsföra och locka publik till digital kultur. Projektet kommer att planera och genomföra kurser och fortbildningar i enlighet med behoven hos kulturarbetare och -föreningar. För att få reda på vilka kurser och fortbildningar som behövs, genomför projektet nu en enkätförfrågan. Enkäten hittas här och kan besvaras till och med 16.5.

Svara på pidroenkäten
Vem är det som spelar pidro idag, och i vilka sammanhang plockar man fram spelkorten? Vilka dialektala ord används under spelet och finns det variationer i reglerna? Och finns det någon som vet hur det gick till då pidron kom till Österbotten. Bland annat det här undersöker vi i vår pidroenkät som är öppen under våren. Delta och hjälp oss att kartlägga det immateriella kulturarvet som pidron faktiskt är. Svara på pidroenkäten här senast 15.5.

Skrivtävling för unga
Vad innebär det att vara ung idag? Skriv ner dina tankar och skicka in ett bidrag till skrivtävlingen Ung 2021 och ta chansen att vinna fina priser. Formen, längden och temat på texten bestämmer du själv. Syftet med tävlingen är att väcka läs- och skrivglädje bland unga och SÖU är en av flera medarrangörer. Skrivtävlingen delas in i tre ålderskategorier och avgörs den 10 oktober. Texterna bedöms av en jury. För att alla ska ha en chans att vinna lottas ett pris ut bland alla som deltagit. Priset till vinnarna i alla kategorier är en Iphone 11. Läs mer om tävlingen på vår hemsida.

Puffa för sommarens evenemang i ÖP
Lördagen den 12 juni delas nästa nummer av ÖP ut i 40.000 postlådor. Detta är ett perfekt tillfälle att puffa för föreningens sommarevenemang. Skicka infon till malin@sou.fi senast 6 juni för att få en puff i tidningen.

Följ oss gärna på facebook och instagram för att se de senaste uppdateringarna.

Hälsningar,
SÖU:s personal
SÖU