Coronapandemin hotar rasera Finlands föreningar

31.03.2021 kl. 11:04
Coronapandemin har drabbat många delar av samhället orimligt hårt. Till de hårdast drabbade hör landets föreningar.

Föreningar står för ett väsentligt livsinnehåll för en stor grupp människor. Finlands ca 100.000 föreningar har ca 15 miljoner medlemmar. SÖU har i dagsläget 126 medlemsföreningar med närmare 20.000 personmedlemmar från Karleby till Kristinestad. De flesta av föreningarna lever på intäkter från publika evenemang som i sin tur finansierar fastigheten och verksamhet för barn och unga.

Under coronatiden har de flesta föreningar varit tvungna att helt upphöra med sin fysiska verksamhet. Ersättande sätt att samlas har utvecklats i rasande fart och många föreningar har burit ett stort ansvar för att hjälpa utsatta personer i vardagen. Det har varit självklart för landets föreningar att sluta upp bakom de rekommendationer och restriktioner som olika myndigheter har utfärdat. Samtidigt har många föreningar ekonomiskt drabbats mycket hårt då så gott som alla intäkter försvunnit, medan många löpande kostnader kvarstått.

Många takorganisationer har under de senaste månaderna tagit emot allt fler budskap på att läget i landets lokala föreningar börjar bli kritiskt. Det är i de lokala föreningarna som huvuddelen av föreningslivets verksamhet sker.

Nu behövs ett genomgripande stödåtgärder för att garantera att det finns ett livskraftigt föreningsliv när pandemin småningom är övervunnen.

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) föreslår att statliga och kommunala myndigheter omedelbart vidtar följande åtgärder:

1) Ett stödpaket som riktar sig till lokala föreningar lanseras så fort som möjligt. Stödet måste kompensera uteblivna intäkter då normal verksamhet inte har varit möjligt, samtidigt som föreningarnas löpande kostnader för t.ex. fastigheter inte har påverkats.

2) Landets kommuner går in för att under 2022, 2023 och 2024 befria samtliga allmännyttiga föreningar från fastighetsskatt utan att samtidigt skära i kommunala föreningsstöd. Likaså uppmanas kommunerna fundera på andra lösningar som kan gynna föreningarna, exempelvis tillfälligt utökade anslag och kreditering av olika kommunala avgifter.

3) Finland behöver ett skilt stödpaket för tiden efter coronapandemin. Föreningarnas kassor är på många håll tomma. Medel behövs för att kunna starta upp verksamheten igen. Stöden bör baseras på föreningarnas verklighet, och kan ej baseras exempelvis på lönekostnader och liknande som inte existerar i organisationer som drivs med talkokraft.

Varje euro som ges åt tredje sektorn är en investering i framtiden och på sikt en inbesparing. Verksamheten som bedrivs är inspirerande, förebyggande och inkluderande och för många ett andningshål i vardagen, något som behövs mer än någonsin nu.

SÖU:s styrelse genom Lenita Hjortman (ordförande) och Jonas ”Josip” Rönnqvist (verksamhetsledare)

(Ovanstående har 31.3 sänts till de österbottniska kommunerna och dagstidingar i området, även till riksdagsmän från landskapet och berörda ministerier.)

SÖU:s Styrelse