Den stora talkodagen

Lördagen den 4 maj ordnar SÖU evenemanget Den stora talkodagen. Evenemanget ordnas nu för fjärde gången vid föreningshusen i Österbotten. Det är en möjlighet för föreningar att bjuda in allmänheten på talko och visa upp sin talkoglädje. 

Senast deltog 30 föreningar från hela Österbotten och talkouppgifterna bestod av allt från städning och fönstertvätt till målning, byggarbeten och räfsning. SÖU besöker alla deltagande föreningar och bjuder på kaffe och bulla åt alla talkodeltagare.

Under dagen genomförs också en tävling mellan de deltagande föreningarna. Den förening som uppvisar störst talkoglädje på sociala media med #storatalkodagen utses till vinnare och får en årsförbrukning av talkokaffe.

Vill ni delta? Anmäl er förening senast 28 april genom formuläret nedan.

 

Varför talko?

"Vi gör det på talko!" är ett bekant uttryck bland föreningsmänniskor. Varje år arbetar tusentals frivilliga på talko för att renovera föreningshus, ordna evenemang och annan verksamhet. Denna talkoanda vill SÖU uppmärksamma genom att instifta en egen talkodag för föreningarna!

Talko är ett perfekt tillfälle för nya intresserade att testa på föreningslivet. Att arbeta tillsammans ger både gemenskap och sociala färdigheter. Samtidigt lär man känna andra bybor, ökar trivseln i sitt närsamhälle och skapar något tillsammans. Den stora talkodagen fungerar som en regional kampanj som visar upp den otroliga talkoanda som är grunden för det österbottniska föreningslivet.

#storatalkodagen

 

 

Kontaktuppgifter:

För mer information kontakta Malin på malin(at)sou.fi eller tel. 040 143 1012.

Evenemanget förverkligas med bidrag från Svenska kulturfonden. 

Deltagande föreningar

Hittills har 22 föreningar anmält sitt deltagande i evenemanget och bjuder in allmänheten till lokala talkon lördagen den 4 maj. Kartan nedan fylls på efterhand. Klicka på en förening på kartan nedan för att få information om var och när det ordnas talko, vilka talkouppgifter som erbjuds och om man behöver ta med några verktyg. Besök din lokala förening och ta del av talkogemenskapen! SÖU bjuder på kaffe och bulla åt alla deltagare.

 

Talkoregler

Det är enkelt att delta i Den stora talkodagen:

 

  • Den stora talkodagen genomförs lördagen den 4 maj. Exakta klockslag samt platsen för talkot får föreningen själv bestämma. 

  • Föreningen marknadsför sitt talko lokalt med hjälp av material från SÖU, och SÖU tar hand om synligheten regionalt.

  • Varje förening arrangerar allt praktiskt kring det egna talkot. Detta innebär t.ex. planerande av talkouppgifter, ser till att det finns redskap och verktyg för alla, utser ansvarspersoner etc. SÖU bidrar med kaffe och bullar till alla medverkande föreningar.

  • En förening som anmäler sig till Den stora talkodagen är skyldig att genomföra talkot, samt att sammanställa totala antalet ihopsamlade talkotimmar och antalet talkoarbetare under evenemanget och rapportera dessa till SÖU vid slutet av dagen. 

  • Den stora talkodagen ska vara ett roligt, tryggt och inkluderande lågtröskelevenemang. Alla talkoarbetare välkomnas och behandlas likvärdigt under talkot.

  • Vidta tillräckliga säkerhetsarrangemang under dagen. Delegera inte potentiellt farliga uppgifter till ovana talkoarbetare.

  • Tävlingsmoment: Den förening som uppvisar störst talkoglädje på sociala medier under dagen koras av SÖU till vinnare. Ladda upp er(a) bild(er) på föreningens egna (publika) instagramkonto med #storatalkodagen. Den vinnande föreningen får en årsförbrukning av talkokaffe som pris från SÖU. 

 

Riktlinjer för marknadsföring

Föreningen får hjälp av SÖU med att marknadsföra sitt eget talko. SÖU tillhandahåller ett paket med riktlinjer, tips och marknadsföringsmaterial (poster, logo, mallar för inlägg och stories på Instagram och Facebook etc.) som sänds till er per epost efter att ni har anmält föreningen. SÖU ansvarar för att marknadsföra Den stora talkodagen regionalt.

Anmälan av deltagande förening (senast 28.4)

Skriv siffran 8 med bokstäver:

Registrering av genomförda talkotimmar

Varje förening som deltar i den stora Talkodagen ska registrera det totala antalet arbetade talkotimmar under dagen. Registreringen av uppgifterna sker direkt efter avslutat talko (senast kl. 24 lör 4.5).

SÖU räknar samman föreningens uppgivna antal deltagare och arbetade talkotimmar med övriga deltagande föreningar. Enbart föreningarnas gemensamma resultat redovisas offentligt.

Hur räknas en talkotimme?

En talkotimme motsvarar 60 minuter, inklusive eventuell kaffepaus. Inkludera även förberedelserna inför talkot under morgonen och tid som går åt till efterarbetet under dagen (t.ex. registreringen av talkotimmar). Enbart hel- och halvtimmar räknas (avrundning sker till närmaste hel- eller halvtimme). Uppge enbart de talkotimmar som genomförts under själva dagen, dvs. 4.5.

Vid frågor: kontakta Malin på malin(at)sou.fi eller tel. 040 143 1012. 

Registrering av arbetade talkotimmar

Skriv siffran 7 med bokstäver: