Föreningspost 30.3.2021

30.03.2021 kl. 13:48
Läs senaste föreningsposten här!
Hej! Påsken står för dörren och årets första nummer av ÖP har just landat i 40.000 postlådor och går också att läsa online. Tidningen är sprängfylld med föreningsnyheter och du kan bland annat läsa om vår nystartade föreningspodd och den digitala revykavalkaden. Denna månads föreningspost innehåller viktig info om kommande kurser, aktuella bidrag och SÖU:s vårmöte.
 
Dags att lämna in föreningsstatistiken
Nu är det igen dags för alla medlemsföreningar i SÖU att lämna in statistik över föregående verksamhetsår (2020). Orsaken till att SÖU ber föreningarna lämna in statistik över sin verksamhet är att det är ett lagstadgat krav från Undervisnings- och kulturministeriet. Föreningsstatistiken ska lämnas in i det digitala kontoret Desky senast söndagen den 4 april. Läs mer om hur du lämnar in statistiken på vår hemsida.
 
Grundkurs för ordningsvakter
Vill du utbilda dig till ordningsvakt och ha möjlighet att jobba för både föreningar, barer och restauranger? Anmäl dig till vår grundkurs i april-maj där teoridelen hålls digitalt och de praktiska övningarna utförs i små grupper utomhus för att minska risken för smittspridning. Kursen leds av Mikael Gebala och består av totalt 40 lektioner (á 45 min) varav den teoretiska delen hålls digitalt på Zoom 10.4, 18.4, 8.5 och 15.5 klockan 10–16. De fysiska övningarna ordnas preliminärt 22.5 och 23.5 på flera platser i Österbotten enligt deltagarnas hemorter. Priset för kursen är 175 euro vid sju deltagare och sjunker ju fler som deltar. Läs mer om kursen och anmäl dig på vår hemsida.
 
Börja med barnverksamhet
Vill ni starta barnverksamhet i föreningen eller få lite tips och råd för att utvecklas? Då ska ni delta i våra digitala kurser om barnverksamhet som ordnas i april. Kurserna riktar sig till både arrangörer och ledare som vill utveckla verksamheten. Kurserna är kostnadsfria och hålls digitalt på Zoom under tre onsdagskvällar i april, och man kan välja att delta i ett eller flera tillfällen enligt eget intresse. Tillfällena lämpar sig för både nybörjare och deltagare med tidigare erfarenhet av att arrangera eller leda barkverksamhet.
 
Kurserna behandlar följande teman:
14.4 Kom igång med barnverksamhet
21.4 Gruppdynamik
28.4 Skapa teater med barn
 
SÖU:s vårmöte 26.4
SÖU:s medlemsföreningar kallas till förbundets vårmöte måndagen den 26 april klockan 19.00. Vårmötet är öppet för alla medlemsföreningar, deras medlemmar och andra intresserade. Mötet hålls elektroniskt på Zoom. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, årsberättelse samt bokslut. Observera att även förnyelse av SÖU:s stadgar behandlas (behandlingen inledd på höstmötet, slutbehandling på vårmötet). Eventuella motioner ska inlämnas till SÖU:s kansli eller per e-post till senast 15 dagar innan mötet. Länk till mötet och instruktioner skickas till föreningarnas kontaktpersoner och alla anmälda. Läs handlingarna till mötet och anmäl dig senast 25.4 på vår hemsida.
 
Grundkurs i föreningsekonomi 28.4
Är du kassör i en förening eller intresserad av att få en inblick i föreningsekonomi? Då ska du delta i SFV:s digitala grundkurs i föreningsekonomi onsdagen den 28 april kl. 18–20. Kursen leds av Inger Tallgård som är enhetschef vid Norlic och kursen behandlar kassahantering, löner och arvoden, bokslutspresentation och skattedeklaration. Under föreläsningen har du också möjlighet att ställa frågor. Läs mer om SFV:s kurs om föreningsekonomi och anmäl dig här.
 
Aktuella bidrag
Bidrag kan ansökas från följande fonder och stiftelser den närmaste tiden.
SÖU undersöker pidrospelandet
Vem är det som spelar pidro idag, och i vilka sammanhang plockar man fram spelkorten? Vilka dialektala ord används under spelet och finns det variationer i reglerna? Och finns det någon som vet hur det gick till då pidron kom till Österbotten. Bland annat det här undersöker vi i vår pidroenkät som är öppen under våren. Delta och hjälp oss att kartlägga det immateriella kulturarvet som pidron faktiskt är. Svara på pidroenkäten här.
 
Verksamhetsledaren föräldraledig
SÖU:s verksamhetsledare Jonas ”Josip” Rönnqvist är föräldraledig i april och maj. Arbetsuppgifterna sköts under tiden av Jenny Nyman som nås på jenny@sou.fi eller tel. 040 198 9510.
 
Kom ihåg att du när som helst kan ta kontakt med oss i personalen om du har föreningsrelaterade frågor.
 
Glad påsk och en trevlig vår, önskar SÖU:s personal
 
SÖU