Grundkurs för ordningsvakter

25.03.2021 kl. 08:37
Vill du utbilda dig till ordningsvakt och ha möjlighet att jobba för både föreningar, barer och restauranger? Anmäl dig till SÖU:s grundkurs i april-maj där teoridelen hålls digitalt och de praktiska övningarna utförs i små grupper utomhus för att minska risken för smittspridning.

SÖU ordnar under våren en grundkurs för ordningsvakter under ledning av Mikael Gebala där den teoretiska delen genomförs digitalt på Zoom och de fysiska övningarna hålls i små grupper utomhus för att minska risken för smittspridning.

Kursen består av totalt 40 lektioner (á 45 min) varav den teoretiska delen hålls digitalt 10.4, 18.4, 8.5 och 15.5 klockan 10–16. De fysiska övningarna ordnas preliminärt 22.5 och 23.5 på flera platser i Österbotten enligt deltagarnas hemorter. Priset för kursen är 175 euro vid sju deltagare och sjunker ju fler som deltar. Läs mer om kursen och anmälan här.

SÖU