Uppdatera styrelsens kontaktuppgifter

04.01.2021 kl. 10:49
Vid årsskiftet är det många föreningar som byter styrelse. Kom ihåg att uppdatera den nya styrelsens kontaktuppgifter på er hemsida och i vårt interna system Desky, så att vi och andra intresserade kan kontakta föreningen.

Uppdatera kontaktuppgifterna för föreningens styrelse i SÖU:s interna system Desky. Detta görs under fliken Statistik och Föreningspersoner. Arkivera också gamla styrelsemedlemmar som inte längre är aktuella. Kom också ihåg att uppdatera kontaktpersonen under fliken basuppgifter och Uppdatera basinformation.

Beställ gärna också SÖU:s föreningspost till de nya styrelsemedlemmarna så att de får information om vad som händer i förbundet. 

SÖU