Fokus på barn, sammanhållning och föreningshus i planen för 2021

26.11.2020 kl. 10:11
Den 25 november höll Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) sitt årliga höstmöte, denna gång elektroniskt på grund av den rådande pandemin. Höstmötet och Johannesgalan skulle egentligen ha gått av stapeln hos Forsby på Toppen som blev årets förening i samband med Johannesgalan i fjol. På grund av situationen med covid-19 inhiberades årets gala helt, och SÖU hoppas att det går att arrangera galan och höstmötet i Forsby år 2021.

I verksamhetsplanen för 2021 som behandlades på höstmötet sätts i vanlig ordning stort fokus på föreningarna.
– Precis som tidigare finns stort fokus på föreningarnas direkta behov, kurser och stödverksamhet, men planen innehåller en hel del nytt. Bland annat planeras en föreningspodd, ett utvecklingsprojekt kring föreningshus och ett kompetenshöjande projekt inom verksamhet för barn, säger SÖU:s verksamhetsledare Jonas Rönnqvist.

Pandemin har under det senaste året drabbat föreningarna hårt och ekonomin är ostabil på många håll.
– För våra föreningar är det viktigt att situationen normaliseras så snabbt som möjligt. Det handlar om ekonomin, men också om att skapa innehåll och gemenskap. Föreningarna fyller en viktig social funktion och är många människors främsta kontaktyta. Från SÖU:s sida kommer vi att uppmana föreningarna till olika kontaktskapande verksamheter och dialog med medlemmarna, det är kanske viktigare än någonsin nu. Likaså när det blir möjligt att börja dansa och arrangera olika former av evenemang har vi en viktig roll i att stödja och hjälpa föreningarna och se till att evenemang inte överlappar varandra, det är extra viktigt nu att det som genomförs går bra.

På mötet behandlades även förbundets stadgar, det är främst en uppfräschning av språket och tillägg kring elektroniska möten. Slutgiltig behandling sker i samband med vårmötet 2021.

I samband med möte valdes medlemmar till styrelsen. I enlighet med SÖU:s stadgar väljs hälften årligen och den här gången valdes representanter för de jämna ringarna och skolungdomens representant.

Styrelsen ser ut enligt följande:

Valda för åren 2021–2022

2:a ringen
Ordinarie: Richard Nylund (Pedersöre UF)
Suppleant: Jessica Påvall (Ytteresse UF)

4:e ringen
Ordinarie: Markus Påhls (Vörå UF)
Suppleant: Tamara Gammelgård (Kimo UF) (ny)

6:e ringen
Ordinarie: Linn Nyholm (Övermalax UF) (ny)
Suppleant: Mann Maria (Bergö UF) (ny)

8:e ringen
Ordinarie: Ida-Helena Patoranta (Svenska Föreningen Brahegården)
Suppleant: Jessica Mattila (Svenska Föreningen Brahegården) (ny)

Skolungdomens representant
Ordinarie: Jenny Backström (Replot UF)
Suppleant: Ida Björkman (Björkö UF) (ny)

 

Valda för åren 2020–2021 (höstmötet 2019)

Ordförande: Lenita Hjortman

1:a ringen:
Ordinarie Maria Tokou
Suppleant: Ilja Holmqvist
3:e ringen:
Victoria Lassander-Sandin
Suppleant: Ann-Marie Andersson
5:e ringen: Christian Rönn
Suppleant: Fanny Lithén
7:e ringen: Johan Sten
Suppleant: Maria Österberg

Jonas Rönnqvist