Föreningsverksamhet och corona

20.03.2020 kl. 11:48
Här samlar vi all vikitig information om hur coronaviruset påverkar föreningsverksamheten.
Vårens kurser och evenemang inställda
Alla vårens kurser och evenemang (Nätverksträffar om föreningskunskap, grund- och repetitionskurser för ordningsvakter, pidrokryssningen och Stora talkodagen) är inställda på grund av risken för spridning av coronavirus. Vi undersöker för tillfället vilka kurser och träffar som kan ordnas digitalt. 
 
SÖU:s personal arbetar på distans
På grund av risken för spridning av coronavirus håller SÖU:s kansli stängt och personalen arbetar på distans. Vi arbetar ändå som normalt och ni når oss via telefon och mejl. Våra kontaktuppgifter finns HÄR
 
FSU rekommenderar uppehåll i all UF-verksamhet

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rekommenderar att alla organisationer inom UF-rörelsen under tiden fram till 31.5.2020 begränsar sin verksamhet och avhåller sig från att ordna evenemang för att så långt som möjligt minska risken för smittspridning. Föreningar kan senarelägga sina stadgeenliga möten, i detta läge går verkligheten framom föreningens stadgar.

Senareläggning av föreningsmöten
Föreningsmöten (vårmöte, årsmöte etc) skall enligt lagen hållas vid den tidpunkt som nämns i stadgarna. På grund av den rådande begränsingen av möten till max 10 personer är detta inte möjligt. Om styrelsen tar beslut om att flytta ett möte, rekommenderas att man omgående meddelar föreningens medlemmar tydligt och klart att mötet flyttas på grund av risken för smittspridning och att mötet kommer att hållas så fort det med hänvisning till medlemmarnas hälsa är tryggt att ordna. Meddelandet till medlemmarna skall förmedlas på samma sätt som stadgarna föreskriver att föreningsmötet sammankallas, men det är givetvis bäst att använda sig av alla kommunikationskanaler som föreningen använder sig av. Detta förfarande medför inte sanktioner för styrelsen. Distansdeltagande för föreningsmöten är enbart möjligt ifall det tillåts i föreningens stadgar. Styrelsemöten kan dock fritt ordnas på distans (med telefon, skype etc.).
 
 
 
 
SÖU