Coronastödpaket för sommarteatrar 

25.05.2021 kl. 09:47
Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst coronastöd för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar. Understöden ingår i det nya coronastödpaketet för kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen, som uppgår till sammanlagt ca 230 miljoner euro och ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 som överlämnats till riksdagen. 

Med stödpaketet till kultur, konst, idrott och evenemang stöds återhämtningen från coronapandemin inom dessa sektorer. Understöden kan uppgå till sammanlagt ca 9 miljoner euro, om riksdagen godkänner tilläggsbudgetpropositionen som nu behandlas. En separat evenemangsgaranti har också beretts för evenemangsbranschen.

Undervisnings- och kulturministeriet bereder sig på att med understöden stödja 

  • konst- och kulturfestivaler som ordnas som allmännyttig verksamhet
  • konst- och kulturfestivaler som fungerar enligt företagsekonomiska principer, om arrangörens omsättning inklusive mervärdesskatt uppgått till högst 150 000 euro år 2019, 
  • professionell sommarteaterverksamhet eller sommarteaterverksamhet som åtminstone delvis sysselsätter professionella konstnärer. 

Understöden är avsedda för att understödja verksamhet som har försvårats eller förhindrats på grund av de begränsningar som föranletts av coronapandemin 1.1 – 30.9 .2021. Avsikten är också att främja att verksamheten ska kunna fortsätta så flexibelt som möjligt efter att begränsningarna har upphört. Ansökningstiden för understöd går ut den 22 juni 2021.

Fler ansökningar om understöd utlyses inom kort – för evenemangsbranschen dessutom en evenemangsgaranti

I stödpaketet som regeringen fattat beslut om har man strävat efter att beakta i synnerhet mångfalden inom branschen och olika former av arbete, såsom ströjobbare, personer som sysselsätter sig själva, ensamföretagare, frilansare och personer som är verksamma som enskilda näringsidkare. Av paketet riktas sammanlagt 127,36 miljoner euro till konst och kultur. 

Understöd och stipendier kan sökas via undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och Finlands filmstiftelse. För religiösa evenemang kommer man att kunna söka understöd från undervisnings- och kulturministeriet via en separat ansökan. Till evenemangsbranschen riktas därtill en evenemangsgaranti som beretts vid arbets- och näringsministeriet. 

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn 02953 30313 (konst- och kulturfestivaler)
konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 02953 30069 (barnkulturfestivaler)
kulturrådet Laura Mäkelä, tfn 02953 30222 (filmfestivaler)
kulturrådet Tapani Sainio, tfn 02953 30336 (sommarteatrar)

SÖU

Locka publiken till skärmen

KulturÖsterbottens projekt Kulturresiliens ordnar en tredelad föreläsningsserien där du lär dig mer om vad du behöver tänka på när du i ett digitalt sammanhang ska nå ut till din publik och hur du i praktiken gör det.

Aktuella bidrag

November är i full gång och det innebär ansökningstid för Svenska kulturfondens allmänna ansökan för verksamhets- och projektbidrag. Dessutom finns det andra aktuella bidrag att söka och vi på SÖU ger stöd och råd vid bidragsansökningen.

Malin Haka ny ordförande för SÖU

Vid höstmötet 16.11 valde SÖU ny ordförande och styrelserepresentanter för de udda ringarna. Här kan du bekanta dig med verksamhetsplanen och styrelsen för 2022.

Ansök om LokalTapiolas miljöstipendium

Är du aktiv i en förening där ni jobbar med miljöfrågor? Har ni ett projekt ni vill genomföra, men saknar finansiering? Då har ni chansen att få ett bidrag!

Föreningspost 8.11.2021

Läs senaste föreningsposten här!