Följ oss på instagram @sou.fi

Nyheter

Saknar du hygienpass?

SÖU erbjuder en kurs i form av självstudier och ett testtillfälle den 10 april i Vasa.

Workshop i föreningsutveckling

Kom med på en workshop där ni får möjlighet att arbeta med föreningens strategi och kommunikation. Workshopen ordnas 27.3 i Sundom Uf.

Se över rutiner för utbetalningar

Tydliga regler för utbetalningar hjälper föreningarna undvika att bli lurade av nätbedragare.

Kurs i föreningsbokföring

SFV håller en kurs i bokföringsprogrammet Fortnox den 15 mars i Vasa. Kursen riktar sig till föreningsaktiva.

Arkiveringsmanual och fotoregister

SÖU:s arkiveringsprojekt Klockars Online har sammanställt en arkiveringsmanual för föreningar och en modell för ett fotoregister som kan laddas ner här.

Boka sportlovsbio

Vill ni ställa till med bio i lokalen? Flera föreningar har redan bokat in sportlovsbio, men ännu finns det lediga datum.

Kort om nya lagar

Den nya alkohollagen och dataskyddsreformen träder i kraft under våren. Lagarna innehåller en del ändringar som föreningarna bör känna till.

Kurs för ordningsvakter

Vill du utbilda dig till ordningsvakt? SÖU erbjuder en grundkurs i Vasa 14.4-6.5.

Info om energilösningar

Finlands skogscentral håller två infotillfällen om uppvärmning med förnybara energikällor i Sundby UF och Karleby UF.

Föreningspost 18.1.2018

Läs senaste föreningsposten från SÖU.