Kallelse till vårmöte

26.03.2021 kl. 11:04
SÖU:s medlemsföreningar kallas till förbundets vårmöte måndagen den 26 april klockan 19.00. 

Vårmötet är öppet för alla SÖU:s medlemsföreningar, deras medlemmar och andra intresserade. Mötet hålls elektroniskt på Zoom.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, årsberättelse samt bokslut. Observera att även förnyelse av SÖU:s stadgar behandlas (behandlingen inledd på höstmötet, slutbehandling på vårmötet).

Eventuella motioner ska inlämnas till SÖU:s kansli eller per e-post till jenny@sou.fi senast 15 dagar innan mötet.

Anmäl dig till mötet senast 25.4 via detta formulär.

Länk till mötet och instruktioner skickas till föreningarnas kontaktpersoner och alla anmälda.


Nedan finns handlingarna till mötet

Årsberättelse och bokslut

Föredragningslista och kallelse

Förslag till nya stadgar

Revisionsberättelse

Verksamhetsgranskningsberättelse

 

SÖU:s styrelse

Sammankomster i maj

Trots vissa lindringar begränsas sammankomster fortsättningsvis i västra och inre Finland i maj.

Nätverksträff för evenemangsarrangörer

Tisdagen den 11 maj klockan 19 ordnar SÖU en digital nätverksträff för evenemangsarrangörer. Vi diskuterar coronaläget och möjligheterna att ordna evenemang i sommar.

Coronaläget plågar ännu föreningshusen – stödpaketet till kulturbranschen kommer vid en lämplig tidpunkt

Coronarestriktionerna har lett till att en stor del av föreningshusen fortsättningsvis hållits stängda. Nu funderar många på hur man ska klara av underhållskostnaderna, då man inte har några inkomster. Stödpaketet till kulturen hjälper också föreningshus som är i knipa.

Föreningspost 23.4.2021

Läs senaste nytt här!

Enkät om digitala kulturtjänster

Är du professionell kulturaktör eller arbetar du med kultur inom en förening? Känner du att det vore bra med mer kunskap och insikter i digitala kulturtjänster? Svara då på KulturÖsterbottens enkät!