Föreningspost 29.1.2021

29.01.2021 kl. 12:00
Läs senaste föreningsposten här!

Hej! Nu kan vi presentera flera nya digitala kurser och nätverksträffar som är perfekta att delta i en mörk februarikväll. Lär dig skapa en snygg hemsida för föreningen, uppdatera medlemsregistret eller föreningens stadgar. Har du revy- och teaterabstinens? Kom då med på vårt diskussionstillfälle om en digital revykavalkad. Passa också på att ansöka om bidrag för kommande projekt.


Kurser och nätverksträffar

Föreningens hemsida 9.2
Varje medlemsförening i SÖU får tillgång till en gratis hemsida via Webbhuset. Tisdag 9.2 kl. 19 ordnar SÖU en digital kurs i den nya sidmallen och uppdateringsverktyget Digistoff. Ant Simons från Webbhuset berättar om grunderna i programmet och hur man enkelt skapar en bra hemsida för föreningen. Kursen hålls digitalt på Zoom och du får länken till mötesrummet genom att anmäla dig senast 8.2 till malin@sou.fi. Vid anmälningen kan du även be om att vi öppnar upp den nya sidmallen, så kan du bekanta dig med den före kurstillfället.

 

Digital revykavalkad
Revy- och teaterföreningar, titta hit! SÖU utreder intresset för att tillsammans ordna en digital revykavalkad under våren. Onsdagen den 10 februari klockan 19 presenteras planerna på ett diskussionstillfälle på Zoom. Anmäl er till caroline@sou.fi senast den 8 februari så får ni en länk till mötet.

 

Föreningens stadgar 11.2
Torsdag 11.2 kl. 19 ordnar SÖU en digital kurs om föreningens stadgar. Varför behövs de, vad ska de innehålla och hur gör man för att ändra dem? Malin Ström från Föreningsresursen berättar om stadgarna och svarar på era frågor. En ändring av stadgarna behövs t.ex. för att kunna fortsätta hålla distansmöten då den tillfälliga lagen upphör (30.6) eller för att ändra antalet namntecknare vilket underlättar Suomi.fi-identifiering. Kursen hålls digitalt på Zoom och du får länken till mötesrummet genom att anmäla dig senast 10.2 till malin@sou.fi. Ställ gärna frågor på förhand i samma mejl.

 

Medlemsregister i Desky 18.2
Enligt föreningslagen bör varje förening ha ett register över sina medlemmar. Som medlemsförening i SÖU får ni tillgång till det digitala kontoret Desky med verktyg för bl.a. medlemsregister med möjlighet till fakturering och utskick. Torsdag 18.2 kl. 19 ordnar SÖU en digital kurs om Desky. Ant Simons från Webbhuset berättar hur man använder verktyget och ger tips som underlättar administrationen i föreningen. Kursen hålls digitalt på Zoom och du får länken till mötesrummet genom att anmäla dig senast 17.2 till malin@sou.fi.


Aktuella bidrag
Följande fonder och stiftelser har ansökningstid den närmaste tiden. Läs mer om respektive bidragsgivares kriterier och fokusområden på deras egna hemsidor.
  • KulturÖsterbotten - projektbidrag för regionala projekt. Sista ansökningsdag är 31.1.
  • Konstsamfundet - bidrag för bl.a. kulturverksamhet, musik och teater. Särskilt prioriteras barn- och ungdomsverksamhet och förnyelse inom föreningslivet. Ansökningstid i februari.
  • Aktiastiftelserna/Sparbanksstiftelserna - understöd för bl.a. kulturaktiviteter, hembygdsarbete, barn- och ungdomsarbete, idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. Ansökningstiden varierar mellan 15.2–15.3 beroende på kommun.
  • Harry Schaumans Stiftelse - bidrag för kulturaktiviteter (projekt/verksamhet med digitalt innehåll eller olika samarbetsformer mellan kulturbranscher prioriteras). Ansökningstid 21.1–28.2.
Fler bidrag finns listade på fyrk.fi


Uppdatera styrelsens kontaktuppgifter
Vid årsskiftet är det många föreningar som byter styrelsemedlemmar. Kom ihåg att uppdatera den nya styrelsens kontaktuppgifter på er hemsida och i vårt interna system Desky (eller mejla malin@sou.fi), så att vi från SÖU och andra intresserade kan kontakta er förening. Beställ också SÖU:s föreningspost till de nya styrelsemedlemmarna så att de får information om vad som händer i förbundet.


Nästa ÖP delas ut i mars
Årets första ÖP når postlådorna lördagen den 27 mars. Vem och vad vill du läsa om i tidningen? Skicka in dina tips till caroline@sou.fi så fort som möjligt.


Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss för stöd och råd i frågor som gäller föreningsverksamhet. Våra kontaktuppgifter finns här.

Hälsningar,
SÖU:s personal
SÖU

SFV ordnar grundkurs i föreningsekonomi

Är du kassör i en förening eller intresserad av att få en inblick i föreningsekonomi? SFV ordnar en kurs i Föreningsekonomi med enhetschef Inger Tallgård från Norlic den 28 april.

Österbottniska Podden

Äntligen är Österbottniska Podden här! Podden där Jonas Bergqvist träffar föreningsaktiva i Österbotten för att diskutera allt som rör föreningsliv. I pilotavsnittet håller SÖU:s verksamhetsledare Jonas "Josip" Rönnqvist låda.

Digital marknadsföring för föreningar

Har din förening behov av att göra upp en hållbar strategi för digital marknadsföring? Projektet Museilotsen kan i samarbete med Yrkesakademin erbjuda utbildningen Digital marknadsföring för föreningar, en examensdel inom merkonomlinjen vid Yrkesakademin.

Begränsningarna av sammankomster gäller inte längre föreningsmöten

Regionförvaltningsverket har till följd av ett avgörande av riksdagens justitieombudsman ändrat sin tolkning: begränsningarna av sammankomster gäller inte längre bolagsstämmor och andra motsvarande sammankomster. Vid sammankomsterna måste trots detta hälsosäkerheten beaktas. Med tanke på sjukdomsläget är det ändå att rekommendera att föreningsmöten ordnas på distans.

Begränsningar för sammankomster

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fortsätter att begränsa antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område under mars. I Vasa sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare till 6 personer. I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare till 20 personer.