Malin Haka ny ordförande för SÖU

16.11.2021 kl. 20:00
Vid höstmötet 16.11 valde SÖU ny ordförande och styrelserepresentanter för de udda ringarna. Här kan du bekanta dig med verksamhetsplanen och styrelsen för 2022.

Läs SÖU:s verksamhetsplan och budget för 2022

SÖU:s styrelse 2022

Ordförande: Malin Haka (Pörtom UF)

1:a ringen:
Ordinarie: Maria Tokou (Kronoby UF & NF) (omval)
Suppleant: Jenna Hägglund (Karleby UF) (ny)

2:a ringen
Ordinarie: Richard Nylund (Pedersöre UF)
Suppleant: Jessica Påvall (Ytteresse UF)

3:e ringen:
Ordinarie: Victoria Lassander-Sandin (Jeppo UF) (omval)
Suppleant: Jessika Eklund (Pensala UF) (ny)

4:e ringen
Ordinarie: Markus Påhls (Vörå UF)
Suppleant: Tamara Gammelgård (Kimo UF)

5:e ringen
Ordinarie: Christian Rönn (Smedsby UF & Korsholms teater) (omval)
Suppleant: Fanny Lithén (Wasa UF Skatila) (omval)

6:e ringen
Ordinarie: Linn Nyholm (Övermalax UF)
Suppleant: Mann Maria (Bergö UF)

7:e ringen
Ordinarie: Johan Sten (Rangsby UF Fagerö) (omval)
Suppleant: Maria Österberg (Töjby UF) (omval)

8:e ringen
Ordinarie: Ida-Helena Patoranta (Svenska Föreningen Brahegården)
Suppleant: Jessica Mattila (Svenska Föreningen Brahegården)

Skolungdomens representant
Ordinarie: Jenny Backström (Replot UF)
Suppleant: Ida Björkman (Björkö UF)

SÖU