Handbok om barnverksamhet

30.09.2021 kl. 13:41
Projektet Kompetenshöjning inom barnverksamhet avslutas i höst med publiceringen av handboken Barnverksamhet i föreningen.

SÖU:s projekt Kompetenshöjning inom barnverksamhet har under det senaste året ordnat kurser och föreläsningar för att utbilda ledare för barnverksamhet och på så sätt utveckla barnverksamheten i föreningarna. Fokus har legat på både ledarnas och barnens trygghet samt innehållet i verksamheten.

Projektet har ordnat både digitala och fysiska kurser för att utveckla barnverksamheten i föreningarna och nu har en del av materialet från kurserna sammanställts till en handbok. Handboken fungerar som en introduktion till hur man börjar med barnverksamhet i föreningen och vad det är viktigt att tänka på då man ordnar verksamhet för barn och unga. 

Läs handboken Barnverksamhet i föreningen (pdf).

Det ettåriga projektet har genomförts i samarbete med SFV Bildning och Folkhälsan i Österbotten. Projetet har finansierats av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

SÖU