Lättnader i begränsningarna av sammankomster 

12.05.2021 kl. 14:43
Trots flera lindringar begränsas sammankomster fortsättningsvis i Västra och Inre Finland.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningarna av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i sitt område under tiden 12.5–1.6.2021. Inom kommunerna i Mellersta Finlands, Vasa och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas deltagarantalet till 50 personer, men i dessa områden kan man emellertid från och med den 12 maj ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer under förutsättningen att alla som deltar i verksamheten i realiteten kan undvika närkontakt med varandra genom att följa UKM:s och THL:s anvisning. Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 26 april 2021 det tidigare beslutet enligt paragraf 58 i lagen om tidigare smittsamma sjukdomar som förbjöd offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom regionförvaltningsverkets område. Föreläggandet enligt beslutet var i kraft under tiden 1.5–16.5.2021. Regionförvaltningsverket har på basis av erhållna utredningar och en helhetsprövning idag den 11 maj beslutat förlänga begränsningarna av sammankomster med ovan nämnda ändringar. Det nya beslutet ersätter under tiden 12.5–16.5.2021 det beslut som regionförvaltningsverket meddelade den 26 april.

Föreläggandet är i kraft under tiden 12.5–1.6.2021.

Man kan ordna tillställningar med det tillåtna deltagarantalet om de kan ordnas hälsosäkert genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner samt de villkor som nämns i beslutet. För att restriktionerna och rekommendationerna ska kunna avvecklas på ett kontrollerat sätt krävs det att alla tar ansvar för att de gällande restriktionerna, och särskilt rekommendationerna, följs kontinuerligt.

På grund av det försämrade coronaläget i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt kommer regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland att fatta ett separat beslut om området senare den här veckan.

Läs mer på Regionaförvaltningsverkets hemsida. 

SÖU