Sammankomster i maj

30.04.2021 kl. 11:00
Trots vissa lindringar begränsas sammankomster fortsättningsvis i västra och inre Finland i maj.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger med sitt beslut den 26 april begränsningen av deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i maj. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 26 mars 2021 meddelat ett beslut enligt paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar som förbjöd offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom regionförvaltningsverkets område. Beslutet om sammankomstbegränsningarna är i kraft från och med den 1 april till och med 30 april 2021. Regionförvaltningsverket har på basis av erhållna utredningar och en helhetsprövning idag den 26 april beslutat förlänga begränsningarna av sammankomster.

Inom kommunerna i Mellersta Finlands, Vasa och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas deltagarantalet till 20 personer. Hälsosäkerheten måste ändå fortsättningsvis garanteras i alla kund- och verksamhetsutrymmen i enlighet med villkoren i regionförvaltningsverkets beslut. 

Beslutet är i kraft under tiden 1.5–16.5.2021.

Man kan ordna tillställningar med det tillåtna deltagarantalet om de kan ordnas hälsosäkert genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner samt de villkor som nämns i beslutet. Regionförvaltningsverket betonar emellertid starkt att man fortsättningsvis ihärdigt orkar undvika onödiga närkontakter.

Läs mer på Regionförvaltningsverkets hemsida.

SÖU