Föreningspost 14.1.2021

14.01.2021 kl. 15:03
Läs senaste föreningsposten här!

Hej! Och god fortsättning på det nya året. Vi har redan sparkat igång verksamheten med en populär kurs i föreningskunskap, men om du missade den kan du ta del av materialet på vår hemsida. Där kan du också se vem som sitter i SÖU:s styrelse 2021 och hur man tar i bruk suomi.fi-identifiering. Flera föreningar har också börjat använda den nya sidmallen för hemsidan. Läs mer om vad som är aktuellt i månadens föreningspost.

Uppdatera styrelsens kontaktuppgifter
Vid årsskiftet är det många föreningar som byter styrelsemedlemmar. Kom ihåg att uppdatera den nya styrelsens kontaktuppgifter på er hemsida och i vårt interna system Desky (eller mejla malin@sou.fi), så att vi från SÖU och andra intresserade kan kontakta er förening. Beställ också SÖU:s föreningspost till de nya styrelsemedlemmarna så att de får information om vad som händer i förbundet.

Påverka vårens kursutbud
På grund av rådande omständigheter ordnar vi inga fysiska träffar och kurser för tillfället. Under våren kommer vi istället att satsa på flera digitala kurser och nätverksträffar och nu undrar vi vad du skulle vara intresserad av att delta i? Ta chansen och påverka vårens kursutbud genom att svara på vår korta enkät. 

Aktuella bidrag
Följande fonder och stiftelser har ansökningstid den närmaste tiden. Rekommendationen om max 10 mötesdeltagare förlängs
I Vasa sjukvårdsdistrikt förlängs rekommendationen om att man inte ska arrangera privata sammankomster för över 10 personer till den 14 februari. Rekommendationen om distansarbete och användning av munskydd förlängs till den 31 mars. Läs mer om rekommendationerna från Österbottens coronasamordningsgrupp här.

Undantagslagen om distansmöten förlängs
Den temporära lagen som tillåter föreningar att ordna sina föreningsmöten (höstmöte, vårmöte eller årsmöte) på distans och med hjälp av ombud eller andra deltagare som får fullmakter förlängs fram till den 30.6.2021. Normalt måste föreningens stadgar tillåta deltagande per post eller distans eller genom fullmakter till föreningsmöten, men det behövs alltså inte nu. Föreningar kan dock inte längre senarelägga sina årsmöten. Den temporära lagen som tillät föreningar att senarelägga sina årsmöten var i kraft 1.5–30.9.2020. Läs mer om bestämmelserna på vår hemsida.

SÖU:s pidroturnering 2020–2021 ställs in
På grund av smittspridningen och rådande restriktioner har vi tagit det tråkiga beslutet att ställa in SÖU:s pidroturnering. Vi hade förhoppningar på att kunna genomföra turneringen med kortare serier och senarelagd final, men nu anser vi att vi inte kan genomföra detta på ett säkert sätt. Vi håller tummarna för att turneringen kan köra igång som vanligt nästa höst. Om läget skulle förbättras under våren så har vi tankar på att ordna en endags-parturnering, men vi följer med läget och avvaktar med planeringen tills vidare.

Nästa ÖP delas ut i mars
Årets första ÖP når postlådorna lördagen den 27 mars. Vem och vad vill du läsa om i tidningen? Skicka in dina tips till caroline@sou.fi så fort som möjligt.

Kom också ihåg att följa med senaste nytt på vår hemsida och facebook.

Hälsningar,
SÖU:s personal
SÖU