Kallelse till höstmöte

22.10.2020 kl. 14:49
SÖU:s föreningar och andra intresserade kallas till elektroniskt höstmöte 25.11 klockan 19.

SÖU:s föreningar kallas till höstmöte. Mötet hålls elektroniskt den 25 november klockan 19 på Zoom.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Som extra ärende behandlas en revidering av SÖU:s stadgar där språket har moderniserats och en uppdatering gällande möjligheten till elektroniska möten har gjorts.

På mötet hålls val av representanter till SÖU:s styrelse, denna gång är det val till de jämna ringarna och skolungdomens representant som är aktuella. Ett valutskott bestående av förbundets ordförande Lenita Hjortman och representanter för de ringar/poster som står inför val har tillsatts. Är du intresserad av en plats i SÖU:s styrelse vänligen ta kontakt med Lenita eller din rings representant. Naturligtvis kan kandidater föras fram på mötet i vanlig ordning.

Motioner ska lämnas in senast 15 dagar före mötet.

Kallelse och föredragningslista hittas HÄR
Styrelsens förslag till plan och budget för 2021 hittas HÄR (önskas dokumentet i högre upplösning, vänligen kontakta verksamhetsledaren).
Förslag till nya stadgar hittas HÄR

Genom att mötet hålls elektroniskt krävs förhandsanmälan. Till de anmälda skickas en länk och instruktioner för mötet. I anmälan anges även om man är befullmäktigad av sin förening att rösta i val och andra ärenden. Anmälningsformuläret hittar du HÄR. Anmälan till mötet sker senast 22.11.2020.

Precis som ifjol finns en enkät som vi önskar att så många som möjligt fyller i. Enkäten riktar sig till SÖU:s medlemsföreningar, deras medlemmar, unga och övriga som berörs av verksamheten. Genom att fylla i enkäten kan justeringar göras i verksamhetsplanen eller verksamheten rent allmänt framöver. Enkäten ska besvaras senast 18.11 och hittas HÄR.

Vid frågor vänligen ta kontakt med SÖU:s kansli. 

SÖU:s styrelse