Tillbaka

Sundby Ungdomsförening r.f.

Bild: Sundby Ungdomsförening r.f.
Besöksadress Sundbyvägen 310
68690 Sundby
Huvudsaklig verksamhet Byaverksamhet, Dansverksamhet, Motion & idrott, Musik, Ungdomsverksamhet
Tillhörighet Svenska Österbottens Ungdomsförbund
2:a ring
Övrig verksamhet Talkoarbete, uthyrning av lokaliteterna till privatpersoner, skolan, MI

Kontaktperson

Namn Tiina Cederström
Adress Sundbyvägen 318
68690 SUNDBY
Telefon 040-7089842
E-post tiina.cederstrom( at )gmail.com