Tillbaka

Kållby samlingshus r.f.

Bild: Kållby samlingshus r.f.
Besöksadress Centrumvägen 260
68800 Kållby
Telefon 050 521 0902
Hemsida kallbysamlingshus.sou.webbhuset.fi
Huvudsaklig verksamhet Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Hembygdsverksamhet, Marknader & loppis, Musik, Ungdomsverksamhet
Tillhörighet Svenska Österbottens Ungdomsförbund
2:a ring

Kontaktperson

Namn Tommy Söderbacka
Adress
 
Telefon 050-5210902
E-post tommy.soderbacka(at)gmail.com