Språkbad för Sundombor med finska som modersmål

20.03.2023 kl. 18.30 – 20.00

Det finska arbetarinstitutet presenterade denna ide' på facebook och Sundom ungdomsförening r.f tog upp denna tanke.

Roger Stenros är personligen mycket tacksam över sin tid i flottan i mitten av 70-talet då han kom över sin rädsla för att prata finska.
Tanken bakom detta diskussionsforum var att deltagarna skulle få ta upp sådana teman man tycker är intressanta.
Alla frågor kan behandlas förutom sport där Roger säger sig ha usla kunskaper.
Tanken är att deltagarna kokar en kanna kaffe/te och diskussionen kunde t o m börja med hur man tillreder gott kaffe. Byns historia kanske intresserar en del eller hur skolväsendet har byggt ut i byn och staden där byn ingår som en del.
Sundom är en skärgårds by och vi kan även diskutera hur detta ännu i denna dag präglar byns liv. Butiksväsendet har utvecklats i byn och idag ses grävskopor som börjat riva de gamla byggnaderna för att ge rum för en ny butik.
Hur upplever de inflyttade byn och hur är det att leva som finskspråkig i denna by?
Kan ett dylikt språkbad för nyinflyttade hjälpa till att integreras i byn, få nya vänner och en starkare känsla för att detta är även er by. Sådant kan vi diskutera runt.
Hälsningar Roger StenrosPlats
Sundom Ungdomsförening r.f.
Sundomvägen 73A
65410 Sundom