Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen

26.11.2021 kl. 09:51
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade 25.11.2021 riktade sammankomstbegränsningar för inomhusutrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 27.11–19.12.2021.

Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen

Med beslutet förbjuder Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland alla offentliga tillställningar med över 100 (etthundra) personer som ordnas inomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt och där

1) det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare, eller

2) det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.


Förordnandet är i kraft 27.11–19.12.2021.

Med covidintyg kan restriktionerna kringgås.

 

Förklaring av restriktionerna

I kontakt med Regionförvaltningsverket har vi rett ut några frågor gällande de nya restriktionerna för sammankomster och användningen av coronapass.

  • Begränsningen av inomhusevenemang till max 100 personer gäller endast vid uppträdanden där det inte finns sittplatser för alla deltagare och allsångsevenemang. En julmarknad inomhus påverkas alltså inte av restriktionerna ifall det inte förekommer uppträdanden, inte heller julkonserter och revyer där publiken har sittplatser.
  • Från och med söndag 28.11 införs också strängare restriktioner för barer och restauranger. Serveringen av alkohol måste upphöra klockan 17 och stängas för kunder klockan 18. Restauranger som inte serverar alkohol får hålla öppet till klockan 1.
  • Restauranger och evenemangsarrangörer kan kringgå restriktionerna ovan genom att kräva coronapass, t.ex. för att förlänga serverings- och öppethållningstiderna vid en dans med alkoholservering.
  • Observera att en arrangör enligt den nu rådande lagen inte kan välja att använda coronapass ifall man inte påverkas av restriktionerna. Det går alltså inte att motivera användningen av coronapass endast med att man vill trygga deltagarnas säkerhet.

Läs också vårt reportage i ÖP om när man behöver använda coronapass vid föreningsevenemang.

Läs mer om de rådande restiriktionerna och användningen av coronapass på regionförvaltningsverkets hemsida.

SÖU

Beslut om stängning av utrymmen

Med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar stängs utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft två veckor under tiden 21.1– 3.2.2022.

Nätverksträff om verksamhetsidéer 16.2

Har ni svårt att komma igång med föreningsverksamheten efter en längre tid av restriktioner? Behöver ni inspiration för en nystart av föreningen? Kom med på SÖU:s digitala nätverksträff om verksamhetsidéer onsdag 16.2.

Upphovsrätt på nätet

När kultur förmedlas digitalt, som inspelning eller livestream, uppstår flera frågor kring upphovsrätt, ansvar, skyldigheter och rättigheter och samtidigt blir upphovsrätten svårare att övervaka. Projektet Kulturresiliens ordnar ett digitalt kurstillfälle om ämnet torsdag 3.2.

Förening Non-stop 12.2

Välkommen på ett digitalt inspirationsevenemang för föreningsaktiva i Svenskfinland lördag 12.2 kl. 10–18. Förening Non-Stop vill lyfta fram positiva och kreativa idéer och sprida goda exempel på möjligheter för framtida verksamhet. Under coronapandemin har många föreningar omformat sin verksamhet på kort tid och en hel del av dessa erfarenheter är värdefulla att lära sig av.

Föreningspost 4.1.2022

Läs senaste föreningsposten här!