Föreläsning: Att regissera (amatörer)

19.03.2021 kl. 10:52
ÅPSCEN online fortsätter med en föreläsning av Annika Åman onsdagen den 31 mars klockan 19 på Zoom.

Är du själv intresserad av regi eller finns det någon i er förening som borde ta steget och stiga upp i regissörsstolen? Hur kan du bli en bättre regissör och ledare, hitta din stil och få gruppen att förstå dina visioner? Annika Åman har över tio års erfarenhet av att regissera på bland annat Oravais Teater och Unga Scenkompaniet och delar under denna föreläsning med sig av sina erfarenheter och tankar kring regissörens uppgift och verktyg, samt vilka utmaningar och fördelar det finns med att jobba med amatörteaterskådespelare. Kom med och låt dig inspireras, väck din inneboende regissör eller dela med dig av dina erfarenheter. Frågor och önskemål kan gärna skickas på förhand i samband med anmälningen. Anmäl dig senast den 29 mars. Träffen ordnas virtuellt via Zoom, och alla anmälda får en länk per e-post.

Här är anmälningsformuläret: https://forms.gle/p6aHtJ8YVpuV8Kd29

 

SÖU

Beslut om stängning av utrymmen

Med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar stängs utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft två veckor under tiden 21.1– 3.2.2022.

Nätverksträff om verksamhetsidéer 16.2

Har ni svårt att komma igång med föreningsverksamheten efter en längre tid av restriktioner? Behöver ni inspiration för en nystart av föreningen? Kom med på SÖU:s digitala nätverksträff om verksamhetsidéer onsdag 16.2.

Upphovsrätt på nätet

När kultur förmedlas digitalt, som inspelning eller livestream, uppstår flera frågor kring upphovsrätt, ansvar, skyldigheter och rättigheter och samtidigt blir upphovsrätten svårare att övervaka. Projektet Kulturresiliens ordnar ett digitalt kurstillfälle om ämnet torsdag 3.2.

Förening Non-stop 12.2

Välkommen på ett digitalt inspirationsevenemang för föreningsaktiva i Svenskfinland lördag 12.2 kl. 10–18. Förening Non-Stop vill lyfta fram positiva och kreativa idéer och sprida goda exempel på möjligheter för framtida verksamhet. Under coronapandemin har många föreningar omformat sin verksamhet på kort tid och en hel del av dessa erfarenheter är värdefulla att lära sig av.

Föreningspost 4.1.2022

Läs senaste föreningsposten här!