Svara på UKM:s enkät om coronapandemins konsekvenser

19.01.2021 kl. 10:46
Undervisnings- och kulturministeriet samlar in information om coronapandemins konsekvenser för verksamhet inom konst, kultur och kreativa branscher.

Undervisnings- och kulturministeriet samlar med hjälp av en webbenkät in information om hur den exceptionella situation som coronaviruset har orsakat påverkar verksamheten och ekonomin på konst- och kulturområdet. Enkäten kan besvaras av sammanslutningar och personer som verkar inom konst, kultur och kreativa branscher.

Frågorna i enkäten gäller coronapandemins konsekvenser 2020 och en bedömning av konsekvenserna under första halvåret 2021.

Ministeriet samlar in informationen och bedömningarna för att kunna upprätthålla en aktuell lägesbild och som stöd för mer långsiktig åtgärdsplanering. Utifrån resultaten av enkäten publiceras information om lägesbilden på nätet. 

Enkäten utgör en fortsättning på de enkäter som undervisnings- och kulturministeriet genomförde våren 2020 Coronapandemins effekter på kulturområdet och Coronapandemins konsekvenser för kommunernas kulturverksamhet.  

Enkäten kan besvaras 18.1.-1.2.2021. När en organisation svarar på enkäten ska ett gemensamt svar för organisationen lämnas in av en representant för organisationen. Enskilda personer svarar på enkäten för den egna verksamhetens del. 

Fyll i UKM:s coronaenkät här.
 
SÖU

Digital marknadsföring för föreningar

Har din förening behov av att göra upp en hållbar strategi för digital marknadsföring? Projektet Museilotsen kan i samarbete med Yrkesakademin erbjuda utbildningen Digital marknadsföring för föreningar, en examensdel inom merkonomlinjen vid Yrkesakademin.

Föreläsning: Att regissera (amatörer)

ÅPSCEN online fortsätter med en föreläsning av Annika Åman onsdagen den 31 mars klockan 19 på Zoom.

Begränsningar för sammankomster

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fortsätter att begränsa antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område under mars. I Vasa sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare till 6 personer. I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare till 20 personer.

Föreningspost 25.2.2021

Läs senaste föreningsposten här!

Repetitionskurs för ordningsvakter

Behöver du snart förnya ditt ordningsvaktskort eller har det kanske redan gått ut? Kom med på vår repetitionskurs 20-21.3. Den teoretiska delen hålls digitalt medan den praktiska delen arrangeras på flera platser i små grupper utomhus för att minska risken för smittspridning.