Riktlinjer för sommarevenemang

11.06.2020 kl. 08:29
Så länge restriktioner för att undvika smittspridning följs kan man ordna evenemang i sommar. Regionförvaltningsverket svarar på några vanliga frågor som berör evenemangsarrangörer.
Det blir oundvikligen en lite annorlunda sommar i år. Många traditionella evenemang har ställts in på grund av coronapandemin, men så länge restriktioner för att undvika smittspridning följs är det möjligt att ordna sommarprogram vid föreningshuset. ÖP har ställt några frågor till Tanja Railo, kommunikationschef vid Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland, för att ta reda på vad som gäller för evenemangsarrangörer i sommar. 
 
 
Vilka restriktioner gäller i sommar för föreningar som vill ordna evenemang?
 
– Samma restriktioner gäller alla som vill ordna evenemang, det vill säga att föreningar måste följa samma restriktioner som företag då de ordnar ett evenemang. Inomhus eller utomhus är det tillåtet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 50 personer. Inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat kan evenemang med 51-500 personer ordnas under vissa förutsättningar. 
Vid de större evenemangen (51–500 personer) måste arrangören beakta anvisningen som THL och undervisnings- och kulturministeriets har gett ut 14.5.2020. Anvisningen innehåller råd om hygien- och andra specialarrangemang genom vilka spridning av viruset förhindras. Länk till dokumenten: Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum
Restriktionerna som regionförvaltningsverken har meddelat 19.5.2020 gäller för juni månad. Landets regering rekommenderar att anvisningarna (THL och minsteriet) följs också vid offentliga tillställningar med mindre än 50 personer.
 
* Från och med juli är det även möjligt att ordna större evenemang med fler än 500 personer i avgränsade områden utomhus förutsatt att vissa restriktioner uppfylls. Läs mer HÄR.

 

 
Hur går man tillväga om man vill ordna ett evenemang med fler än 50 personer?
 
– Det behövs inget tillstånd från regionförvaltningsverken. Vi tar heller inte mot enskilda aktörers planer på tillämpandet av THL:s och undervisnings- och kulturministeriets säkerhets- och hygienanvisningar. Varje aktör måste själv bedöma hur den bäst kan tillämpa anvisningarna i sin verksamhet. Regionförvaltningsverket betonar alltså varje aktörs eget ansvar att följa myndigheternas anvisningar i sin egen verksamhet och på så sätt för sin egen del förebygga spridningen av coronaviruset. Det är viktigt att observera att det kan krävas tillstånd från andra myndigheter för en offentlig tillställning. Information om det finns t.ex. på Suomi.fi: Minneslista för den som ordnar en offentlig tillställning.
 
 
Vad ska en förening som ordnar evenemang i sommar tänka på med tanke på Coronarestriktionerna?
 
– Det är viktigt att förstå att alla som ordnar evenemang har ett stort ansvar att se till att viruset inte börjar sprida sig i evenemanget. Jag själv skulle börja planeringen genom att noggrant gå igenom anvisningen som THL och utbildningsministeriet har gett och först planera hur man kan ta anvisningen till hänsyn. Om det skulle verka omöjligt att ordna ett tryggt evenemang, skulle jag nog vänta till nästa sommar.  
 
 
Får föreningarna ordna danstillställningar i sommar?
 
– Dans som ordnas på danslavar är offentliga tillställningar. Det vill säga att vid en danstillställning måste man iaktta restriktionerna som gäller ordnandet av evenemang. Ytterligare måste de begränsningar som ställts för restaurangernas verksamhet tas hänsyn till om danslaven finns i anslutning till en restaurang.
 
 
Har Regionförvaltningsverket någon hälsning till föreningar som ordnar evenemang i sommar?
 
– Det är viktigt även under sommaren att följa restriktionerna och myndighetsanvisningarna vilkas syfte är förhindra spridningen av coronaviruset. Det kan kännas svårt då solen skiner, men vi har alla möjlighet för vår egen del förebygga spridningen av coronaviruset.
 
---
 
Besök gärna THL:s och Regionförvaltningsverkens hemsidor för att hålla er uppdaterade om de senaste restriktionerna och anvisningarna som berör coronapandemin. 
 

 

 

ÖP

Föreningspost 2.7.2021

Läs senaste nytt här!

Nominera Johanneskandidater

Fjolårets Johannesgala inhiberades på grund av coronapandemin. Hösten 2021 hoppas vi kunna genomföra galan hos Forsby på Toppen som utsågs till årets förening 2019. Nu är det dags att nominera kandidater till årets förening och årets humörhöjare. 

Coronastödpaket för sommarteatrar 

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst coronastöd för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar. Understöden ingår i det nya coronastödpaketet för kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen, som uppgår till sammanlagt ca 230 miljoner euro och ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 som överlämnats till riksdagen. 

Bidrag för renovering av föreningshus

I september är det igen dags att ansöka om bidrag för föreningshus, men kom ihåg att börja på ansökan i tid. Svenska kulturfonden beviljar bidrag för planeringskostnader och konditionsgranskning samt arbetskostnader, medan Finlands hembygdsförbund ger bidrag för materialkostnader.

Föreningspost 12.5.2021

Läs senaste föreningsposten här!