Aktuella bidrag

30.04.2020 kl. 10:23
Nu när all föreningsverksamhet ligger nere finns det kanske tid för att planera framtiden. Flera finansiärer har fortlöpande ansökningstid för bidrag och det är aldrig för tidigt att börja på en ansökan för ett projekt.

Följande finansiärer har fortlöpande ansökan

Svenska Folkskolans Vänner -  projektbidrag för bildning eller kultur på svenska.

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse - understöd för litterär och kulturell verksamhet som främjar det finlandssvenska kulturlivet, främst i form av projektverksamhet.

Aktion Österbotten - Leaderperioden avslutas 2020, kvar finns främst pengar för internationell verksamhet och projekt som förbättrar socialt kapital t.ex. integrationsåtgärder och handikappanpassningar. 

Svenska kulturfonden - “Kultur tillsammans”, för växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.

I september är det också ansökningstid för Hembygdsförbundets renoveringsbidrag. Ansökningen är omfattande, så det lönar sig att börja i tid. Mer info om ansökningen finns HÄR.

Alla aktuella bidrag finns på www.fyrk.fi


 
SÖU

Skrivtävling för unga

SÖU är en av medarrangörerna till sommarens skrivtävling ”Text”. Skrivtävlingen riktar sig till unga i Österbotten på andra stadiet och tema för texterna är prestationskrav.

Konsekvenser av covid-19

SÖU försöker kartlägga hur föreningarna påverkas av den pågående pandemin, och vilka de ekonomiska och sociala konsekvenserna blir på grund av restriktionerna. Svara på vår korta enkät och hjälp oss att hjälpa.

Repetitionskurs för ordningsvakter

Nu har vi fått tillåtelse att hålla en repetitionskurs för ordningsvakter på distans. Teoridelen hålls online söndagen den 3.5 kl. 10-15. De praktiska övningarna hålls vid senare tillfälle i små grupper utomhus både i norra och södra Österbotten.

Föreningspost 20.4.2020

Läs senaste föreningsposten här!